16.8.2011

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. zvolilo nového předsedu

Na dnešním zasedání představenstva Krajské zdravotní, a. s. byl novým předsedou představenstva jednohlasně zvolen Mgr. Radek Scherfer, který ve funkci nahradil Ing. Petra Bendu. Petr Benda odstoupil z pozice předsedy a člena představenstva dne 20. 7. 2011.

Radek Scherfer byl členem představenstva od 17. prosince 2008. Má tedy zkušenosti s vedením společnosti Krajské zdravotní, a. s. a přehled o činnostech, které se ve společnosti od roku 2008 uskutečnily.

Současně se novým členem představenstva stal Mgr. Tomáš Kříž, který byl do představenstva
jmenován valnou hromadou Krajské zdravotní, a. s. Před nástupem do představenstva působil v dozorčí radě Krajské zdravotní, a. s., má tedy rovněž zkušenosti se společností. Tomáš Kříž je současně zastupitelem Ústeckého kraje.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

16.8.2011

Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a. s. za první pololetí 2011 je 5,011 mil. Kč.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na dnešním zasedání projednalo výsledek hospodaření za první pololetí roku 2011. Tento výsledek hospodaření za období 1-6/2011 činí zisk ve výši 5,011 mil. Kč, přičemž původně předpokládaný výsledek byl ve sledovaném období ztráta ve výši 47,363 mil. Kč. Z toho vyplývá, že Krajská zdravotní, a. s. hospodařila o více než 52 mil. Kč lépe, než bylo původně předpokládáno.

Hlavním důvodem lepšího hospodářského výsledku oproti plánu je úspora nákladů celkem ve výši 48,444 mil. Kč. Tyto úspory byly především v nákladech na energie, opravy, služby a odpisy.

Plán výnosů byl v tomto období plněn na 100,14 %.

„Výsledek hospodaření mohl být za první pololetí letošního roku vyšší. Bohužel v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme! přicházíme měsíčně o cca 1,3 mil. Kč na mzdách lékařům, protože od zdravotních pojišťoven nedostáváme na úhrady zdravotních výkonů tolik finančních prostředků, kolik bylo ministerstvem zdravotnictví lékařům slíbeno“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, nově zvolený předseda Představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Takto vzniklá ztráta na mzdách bude činit od března do prosince 2011 cca 13 mil. Kč.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel:
+420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

8.7.2011

Chomutovská nemocnice přestěhovala chirurgické ambulance

Z důvodu plánované rekonstrukce prostor, ve kterých dosud byly umístěny chirurgické ambulance (v prostoru spojovací chodby mezi RTG pracovištěm a přístupem na operační sály, kde je také umístěno chirurgické a anesteziologicko-resuscitační oddělení), byly chirurgické ambulance ke konci června přestěhovány do nově připravených prostor v pravém křídle původní budovy chirurgie v prvním nadzemním podlaží.

Prostory prošly drobnými stavebními úpravami, jsou nově vymalovány a adaptovány pro provoz chirurgických odborných ambulancí. Lékaři, sestry a pacienti budou mít k dispozici 4 vybavené ambulance spojené do dvou funkčních celků. Náklady na adaptaci chirurgických ambulancí dosáhly cca 250 tisíc Kč.

Přístup k ambulancím je nově řešen z průčelí historické budovy nemocnice, z Kochovy ulice. Zde byl vybudován bezbariérový přístup. Lze využít podélné parkovací stání v Kochově ulici.

Příjezdová cesta motorovými vozidly s imobilními pacienty včetně dopravy nemocných a raněných zůstává stejná  - prostřednictvím stávajících vjezdů do areálu. Možný je i dosavadní přístup z areálu nemocnice.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


7.7.2011

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na informaci ČTK, podle které by měla společnost vracet fin. prostředky z dotačních programů EU

(článek „Ústecká Krajská zdravotní prý bude muset EU vrátit 170 milionů Kč“ ze 7. 7. 2011)

Krajská zdravotní, a. s. zatím neobdržela žádnou oficiální informaci, která by potvrzovala zprávu ČTK, podle které by měla vracet prostředky z evropských dotací. Dosud nemáme žádné oficiální stanovisko, které by takovou informaci potvrdilo, a to ani z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, ani z jiného oficiálního zdroje.

K dané záležitosti se budeme moci vyjadřovat až po té, co získáme validní informace z Regionální rady soudržnosti Severozápad.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


7.7.2011

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. udělila ceny za nejlepší vědeckou práci za rok 2010

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (KZ) každoročně Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let (Cena ředitele KZ), Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) a Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (Cena hlavní sestry KZ). Nominované práce hodnotí Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 27. června, první tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 250 tisíc korun. V soutěži o Cenu ředitele KZ se na první pozici umístil MUDr. Petr Vachata, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky, na druhém místě doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. z Neurochirurgické kliniky a na třetím místě MUDr. Jan Procházka z Oddělení intenzivní medicíny, všichni z ústecké Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V kategorii pro lékaře do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) obsadil MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky první i druhé místo a rovněž třetí místo připadlo lékaři z Neurochirurgické kliniky a to MUDr. Ivanu Humhejovi.

V kategorii nelékařských zdravotnických profesí se soutěžilo o Cenu hlavní sestry KZ. Z mnoha nominovaných příspěvků byly vybrány tři nejlepší práce, první místo zaujala Alexandra Müllerová z Novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, na druhém skončila  Bc. Jana Rejhonová z Interního oddělení Nemocnice Chomutov a třetí místo obsadila Mgr. Eva Bendová z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podle pravidel soutěže soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Nelékařští zdravotničtí pracovníci mohli zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu.

Všem oceněným autorkám a autorům poblahopřáli k jejich úspěchu zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., kteří také projevili přání a očekávání nominací do nového ročníku soutěže.

 

Připravil:
Ing. Martin Zeman
vedoucí Odboru vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu 

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


29.6.2011

Krajská zdravotní, a. s. podala žalobu na bývalého primáře MUDr. Sašu Štemberu na ochranu dobré pověsti

MUDr. Saša Štembera poskytl rozhovor deníku MF Dnes, ve kterém použil nepravdivá a ostouzející tvrzení, týkající se činnosti žalobce (Krajské zdravotní, a. s.). Rozhovor vyšel ve jmenovaném deníku 2. května 2011 pod titulkem„Dooperoval a šel. Lékař, který si troufl promluvit o krizi“. Jedná se zejména o následující tvrzení: „Na svoji činnost ročně utratí čtvrt miliardy korun, zneužívají svého postavení, vyhazují lidi z práce“;

Tvrzení uvedená výše jsou nepravdivá. Není pravdou, že by Krajská zdravotní, a. s. utrácela na činnost svého vedení ročně čtvrt miliardy korun, není pravdou, že by vedení Krajské zdravotní, a. s. jakkoliv zneužívalo svého postavení tím, že by vyhazovalo lidi z práce. Konečně není pravdivé ani tvrzení, že by výpověď, kterou žalovaný MUDr. Saša Štembera dostal za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, dostal ve skutečnosti z jiných důvodů, jak uvádí v rozhovoru pro MF Dnes 2. 5. 2011.

Uvedená tvrzení jsou nejen nepravdivá, ale mají i pomlouvačnoupovahu a negativně ovlivňují pověst společnosti Krajská zdravotní, a. s. na veřejnosti, její vážnost a serióznost. Důkazní povinnost ohledně pravdivosti uvedených tvrzení má žalovaný, nechť tedy prokáže, že jeho výše uvedená tvrzení jsou pravdivá.

Žaloba byla podána 30. 5. 2011 k mosteckému okresnímu soudu.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


27.6.2011

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. vyhrála první místo v soutěži

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. vyhrála první místo v soutěži “Na hygienu rukou s vtipem“, kterou vyhlásila společnost B. Braun Medical u příležitosti „Světového dne hygieny rukou“, a jejímž tématem bylo natočení zajímavého, netradičního, vtipného a přitom poučného videa z nácviku hygieny rukou. Zástupci vítězného týmu obdrželi od pořadatele šek v hodnotě 10 000 korun.

Celý postup správné hygieny rukou byl tanečně ztvárněn pod choreografií a vedením Zdeňka Trubáka, známého ústeckého tanečníka. Natáčení probíhalo v prostorách nemocničních oddělení a vyvrcholilo společným natáčením hromadné závěrečné scény v Atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Herci se stali zdravotníci Masarykovy nemocnice, diváky pak pacienti a návštěvníci. Výrobu videoklipu zajistili pracovníci Oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. se problematice hygieny rukou dlouhodobě věnuje. Kromě připojení se k výzvě SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS („Chraňte životy čistýma rukama“), vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), a natočení filmového klipu, uspořádala ke „Dni hygieny rukou“ v květnu tohoto roku také celostátní konferenci na toto téma.

Na vítězné video pod názvem 2 - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem se můžete podívat na webové stránce http://www.bbraun.cz/cps/rde/xchg/cw-bbraun-cs-cz/hs.xsl/8567.html

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


23.6.2011

Cenu Josefa Hlávky získal primář z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Udělením „Ceny Josefa Hlávky“ za rok 2010 v oblasti lékařských věd, ocenila Správní rada „Nadace Českého literárního fondu“ knižní publikaci „Periferní nervové blokády pro klinickou praxi, včetně ultrazvukového navádění“, autorů Daniela Nálose a Dušana Macha.

Primář MUDr. Daniel Nálos a MUDr. Dušan Mach byli oceněni na návrh odborné poroty při slavnostním aktu předání „Ceny Josefa Hlávky“, který se tradičně uskutečnil na zámku v Lužanech  u Přeštic. Cena byla zmíněnou nadací udělena společně s nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ za původní knižní práci, z oblasti vědecké a odborné literatury.

Ocenění se autorům dostalo od nejstarší české nadace, jejímž posláním je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa. Literární cena Josefa Hlávky je udělována každoročně Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, lékařských a vědy o živé a neživé přírodě, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu, za účasti pověřeného člena správní rady Nadání.

Oceněná práce je celobarevnou publikací, přinášející komplexní a současně praktický přehled možností regionální anestezie periferních nervů, s využitím kontroly zavádění pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů.

Prim. MUDr. Daniel Nálos nastoupil po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni na Anesteziologicko - resuscitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (ARO), oddělení s tehdejší nejvyšší lůžkovou kapacitou v České republice. V roce 1991 se stal jeho primářem, kterým je dodnes, a to pod hlavičkou současného Oddělení intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (OIM-ARO). Aktivně vystupuje na sjezdech a konferencích z oboru, jako lektor se zabývá postgraduální výukou v rámci specializační kurzů v anesteziologii a resuscitaci. Jeho přednášková a publikační činnost se specializuje na oblast místního znecitlivění, především periferních nervových blokád.

 

Další informace k Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“:

http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu 


22.6.2011

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. hodnotila vědecké a odborné aktivity zdravotnických pracovišť společnosti

Na svém prvním letošním zasedání se ve čtvrtek 16. června sešla Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Zasedání bylo veřejné a kromě členů vědecké rady se jej zúčastnili i vedoucí představitelé úseku zdravotní péče, zástupci nezdravotnických pracovišť zajišťujících servis vědeckovýzkumné činnosti a zájemci o vědeckovýzkumnou práci z řad lékařů i jiných zdravotnických profesí.

Vědecká rada přijala „Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání z nezdravotnických pracovišť KZ“ a schválila výsledky hodnocení vědeckých a odborných aktivit zdravotnických pracovišť KZ za rok 2010. Nejlepších výsledků dosáhly: Neurochirurgická klinika, Kardiologická klinika a Oční oddělení z ústecké Masarykovy nemocnice, nejlepším mimoústeckým pracovištěm je tradičně Neurologické oddělení chomutovské nemocnice.

Jako každý rok proběhla soutěž Vědecké rady pro podporu publikační a vědecké činnosti o „Cenu ředitele za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let“, „Cenu náměstka pro zdravotní péči za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let“ a „Cenu hlavní sestry“ za nejlepší práci sester. První 3 ocenění v každé kategorii obdrží peněžitou odměnu, celkově bude vyplaceno 250 tisíc Kč, ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány 27. června tohoto roku.

Na zasedání bylo schváleno rozšíření vědecké rady o 1 zástupce ošetřovatelství, kterým se stane Mgr. Eva Bendová z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice a jeden zástupce ostatních nelékařských zdravotnických profesí, kterým bude Mgr. Vlasta Čejnová z Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice.

Vědecká rada rozhodla o rozšíření kritérií hodnocení vědeckovýzkumné činnosti pracovišť KZ pro rok 2011 o oblast klinických studií a o přípravě systému kontinuálního sledování odborných aktivit pracovníků KZ, který naváže na již dříve zavedený systém v Lékařské knihovně KZ.

Na zasedání byly představeny nové internetové a intranetové stránky KZ, věnované vědě a výzkumu, včetně činnosti etických komisí a oblasti klinických studií. Dále byla vědecká rada seznámena se záměrem zavedení elektronického konferenčního systému. Široký prostor byl věnován rozšiřující se spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a společným projektům, jejichž cílem je co nejužší propojení obou institucí v oblasti výuky, vědy a výzkumu.

Členové vědecké rady získali informace o podávaných i připravovaných projektech, směřujících mj. k vytvoření společného zázemí pro podporu publikační a vědecké činnosti, vydávání „cvičného“ vědeckého časopisu na jedné straně, na straně druhé např. k vybudování šaten a studoven pro „stážující“ studenty a jejich pedagogický doprovod. Stranou nezůstala ani rostoucí nabídka partnerských institucí KZ - lékařských fakult, bioinženýrských fakult, výzkumných a dalších pracovišť, se kterými byly uzavřeny smlouvy o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

Aktuálně se činnost vědecké rady soustřeďuje na vyhlášenou veřejnou soutěž o účelovou podporu IGA MZ ČR na léta 2012 - 2015 a na to, jak dosáhnout co nevyšší míry veřejné podpory pro projekty, připravované výzkumnými týmy z řad pracovníků KZ.

Další řádné zasedání Vědecké rady KZ je naplánováno na podzim t. r. a zaměří se na plánování činnosti pro rok 2012 a zhodnocení přijatých úkolů, směřujících k povýšení úlohy vědeckovýzkumné činnosti v každodenní realitě KZ a k realizaci projektu ustavení nemocnice univerzitního typu v Ústí nad Labem.

Připravil:
Ing. Martin Zeman
vedoucí Odboru vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
mobil: +420 603 894 176
fax: +420 472 774 286
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

 

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


21.6.2011

Slavnostní otevření stravovacího provozu mostecké nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. včera (20. 6. 2011) slavnostně otevřela zrekonstruovaný stravovací provoz mostecké nemocnice, která je jedním z pěti odštěpných závodů společnosti. Mostecká nemocnice tak získala plně zrekonstruované pracoviště, které slouží k zajištění stravování pacientů a zaměstnanců nemocnice. Výrazné změny zaznamenaly prakticky veškeré prostory a významně se zvýšil komfort jak pro strávníky, tak i zaměstnance provozu.

Prostory stravovacího provozu dlouhodobě přestávaly ve své funkčnosti a bezpečnosti splňovat platné normy. Neuspokojivé bylo i technické zařízení i strojové vybavení. Proto byla před několika lety započata rozsáhlá rekonstrukce, která byla rozdělena do pěti etap.

V první etapě byla zrekonstruována umývárna nádobí v zaměstnanecké jídelně a byla nezbytnou přípravou na II. a III. etapu rekonstrukce. Obě tyto etapy probíhaly současně a zahrnovaly rekonstrukci varny a mycí linky pro pacienty. Závěrečná IV. a V. etapa řešila rekonstrukci skladů, přípraven, instalaci vzduchotechniky v prostoru zaměstnanecké jídelny a jejího mycího úseku, rekonstrukce výtahu a také vybavení novým technologickým zařízením. Obě tyto etapy byly realizovány v rámci úspěšně schváleného projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu“, který podala Krajská zdravotní v rámci 5. výzvy ROP Severozápad pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Akce proběhla za účasti Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. a dalších členů managementu Krajské zdravotní, a. s. a hostů, mezi které patřil také předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a poslanec PSP ČR Ing. Jiří Šulc a zástupci Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková a Ing. Petr Jakubec. Projekt podrobně představil Zdeněk Hába, vedoucí odboru zajištění služeb Krajské zdravotní, a. s., zrekonstruovanými prostory přítomné provedla Jana Markovičová, vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Most, o. z.

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor bylo spíše symbolického charakteru, neboť rekonstrukce probíhala za plného provozu tak, aby pacienti probíhající práce nezaznamenali. Stravování personálu také nebylo přerušeno, jen se ze zaměstnanecké jídelny přesunulo do náhradních prostor.

Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Další informace:
www.kzcr.eu/rop

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem

 


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte