Tiskové a komunikační oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

31.1.2023

Krajská zdravotní se chystá otevřít v litoměřické nemocnici oční ambulanci

V litoměřické nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se chystá otevření oční ambulance. Aktuálně probíhají veškeré kroky tak, aby provoz mohl být spuštěn v září 2023. Nemocnice Litoměřice, o.z., je součástí KZ od dubna 2021.

Otevření oční ambulance je jednoznačným krokem ke zkvalitnění a také ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče obyvatelům regionu. Spádová oblast Nemocnice Litoměřice je 120 000 lidí.

„Jsem velmi rád, že se pro občany Litoměřicka nová ambulance otevře. Právě oční je pracoviště, které je velmi exponované a v současnosti v litoměřické nemocnici není. Věřím, že veřejnost toto uvítá,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Nyní stojíme na úplném počátku celého procesu. Proběhla schůzka, jejímž předmětem bylo hlavně umístění nového pracoviště, které bude nutné stavebně upravit tak, aby bylo pro potřeby oční ambulance vyhovující. Bude se nacházet v prostorách interního pavilonu,“ doplňuje dál ředitel litoměřické nemocnice Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA.

Na jeho slova navazuje přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.: „Jak už bylo zdůrazněno, je vše v úplném zárodku a k řešení je celá řada otázek – od smluv se zdravotními pojišťovnami, přes zakoupení nezbytného vybavení a samozřejmě se musí zajistit personální zabezpečení ambulance.“ Paní přednostka Liehneová je zároveň krajskou koordinátorkou zdravotní péče KZ pro oblast oftalmologie.


Zdroj: info@kzcr.eu26.1.2023

V litoměřické nemocnici začal sloužit nový přístroj pro počítačovou tomografii

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky. Jednou z priorit vedení společnosti je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, která Krajská zdravotní, a.s., spravuje. Ke stěžejním předpokladům pro naplňování tohoto cíle patří postupná obměna, modernizace zdravotnické techniky. Aktuálně v Nemocnici Litoměřice, o.z., zahájila provoz nového přístroje pro počítačovou tomografii (CT).

„Nový, moderní CT přístroj nahrazuje ten stávající po dvanácti letech provozu a celý byl financován z výzvy REACT-EU 98. Jedná se o dosud nejvýznamnější instalaci zdravotnické techniky, ke které došlo po přechodu Nemocnice Litoměřice pod Krajskou zdravotní, a.s. Jsme rádi, že můžeme v tomto trendu pokračovat a že se nám daří nemocnici modernizovat. Celkově máme z REACT-EU 98 pro litoměřickou nemocnici 150 milionů korun. V listopadu 2022 byl instalován a uveden do provozu  skiaskopicko-skiagrafický přístroj za 5 milionů korun, v plánu jsou další akce jako např. modernizace laboratoří a centrální sterilizace,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

 „Jsme velmi rádi, že litoměřická nemocnice je součástí Krajské zdravotní, a.s. Díky ní jsme schopni ze dvou třetin alokovat operativu z děčínské nemocnice, kde probíhá její dostavba, do Litoměřic. To, že máme nové přístroje a nová zařízení, umožňuje do budoucna rozšířit radiologii další vyšetření,“ připomněl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. Podle jeho slov je bude společnost dál investovat v nemocnici v Litoměřicích do přístrojového vybavení i stavebně. Připravuje rekonstrukci léčebny dlouhodobě nemocných, celé střechy interny, což je zde největší a nejstarší pavilon, a stavbu nového urgentního příjmu.

„Těší nás, že dochází k pravidelné obnově zdravotnické techniky, ať jde o prostředky Evropské unie nebo vlastní, tedy Krajské zdravotní, případně Ústeckého kraje jako jediného akcionáře společnosti. Rád bych poděkoval kolegům z Ústí nad Labem a Teplic, kteří po dobu rekonstrukce pracoviště počítačové tomografie, prakticky celý prosinec, poskytovali vyšetření našim pacientům. My nyní přebíráme pacienty z Teplic, kde výměna CT přístroje právě probíhá,“ řekl Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Krajské zdravotní, a.s., nemocnice Litoměřice, o.z.  

Nový tomograf Aquilion PRIME SP je od firmy Canon, který nahradil od roku 2010 sloužící přístroj Aquilion 64 výrobce Toshiba, byl pořízen za cenu 18 392 000 Kč včetně DPH.  Investice byla financována z 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice“, číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263. Přístroj pro počítačovou tomografii je umístěn na Oddělení radiologie a zobrazovacích metod v pavilonu H (vyšetřovací komplement), Žitenická 2084, Litoměřice.

Součástí Krajské zdravotní, a.s., coby v pořadí šestý odštěpný závod, se stala nemocnice v Litoměřicích, s celookresní spádovostí 120 000 obyvatel, 1. dubna 2021.

        

Zdroj: info@kzcr.eu


Prezentace nového CT přístroje v litoměřické nemocnici 25. 1. 2023.

Prezentace nového CT přístroje v litoměřické nemocnici 25. 1. 2023.


25.1.2023

Rentgen za téměř šest milionů korun začal sloužit pacientům Šluknovského výběžku v Nemocnici Rumburk

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) zdárně naplňuje plány v podobě revitalizace svých sedmi nemocnic, včetně obnovy zdravotnické techniky. Nezapomíná se ani na Šluknovský výběžek s 55 tisíci obyvateli, kde KZ provozuje rumburskou nemocnici. Investice, které probíhaly již v průběhu loňského roku, pokračují v Rumburku i letos.

Hned první měsíc nového roku byl uveden do provozu skiagrafický RTG systém s přímou digitalizací obrazu, dvěma detektory a plnou motorizací. Nový přístroj, jehož cena je 5 801 950 Kč s DPH, byl umístěn na Radiodiagnostické oddělení v pavilonu I. Stavební úpravy a instalace kompletního systému trvaly jeden měsíc.

„Po tuto dobu byl provoz radiodiagnostiky lehce omezen, za což se pacientům omlouváme. Přínos nového přístroje ale rozhodně dočasné omezení komfortu mnohokrát převyšuje,“ prozradil MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel Nemocnice Rumburk.

Moderní, zcela nové zařízení, které bylo pořízeno díky investici z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk“, otevírá lepší možnosti v kvalitě péče o pacienty Šluknovského výběžku. Pozitivní posun platí samozřejmě i pro personál a lékaře radiodiagnostického oddělení.

Jde již o druhou velkou přístrojovou investici pro Nemocnici Rumburk. „Na konci listopadu loňského roku jsme uvedli do provozu zcela nový, moderní přístroj na počítačovou tomografii. Nahradil nejdéle sloužící zařízení tohoto druhu v České republice,“ připomněl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Šlo o investici za více než 13 milionů Kč v rámci stejného operačního programu. V současné době novou přístrojovou techniku využívají i lékaři děčínské chirurgie, kteří do Rumburku v rámci dostavby děčínské nemocnice přesunuli část své operativy.

Nemocnice v Rumburku se stala součástí Krajské zdravotní, a.s., coby odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., od 1. 7. 2021.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Nový rentgen v rumburské nemocnici

Nový rentgen v rumburské nemocnici


23.1.2023

Zástupkyně Befit Louny přivezly dárky dětem do nemocniční školky

Mateřskou školu U Borovice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., navštívily v pondělí 23. ledna 2023 zástupkyně sportovního spolku Befit Louny, které dětem přivezly řadu krásných dárků. Ve firemní mateřské škole je uvítal ředitel ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki a ředitelka školky Mgr. Jana Linertová. Děti všem zazpívaly několik krásných písní, odrecitovaly básničky a také zatančily.

„Sdružení Befit Louny v čele s Ing. Andreou Kloučkovou je známé nejen nadšením pro sport, ale současně i nadšením přinášet radost tam, kde je třeba. Dlouhodobě spolupracují na vytváření lepšího nemocničního prostředí pro onkologické pacienty a v letošním roce se rozhodli potěšit děti v naší nemocniční mateřské školce a předali paní ředitelce celou řadu krásných hraček. Velmi si této spolupráce vážíme a naše poděkování patří všem členům Befit a jejich přátelům. Jsme velice rádi, že jsme dnes mohli zástupce Befit přivítat a osobně poděkovat,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki.

„Dárky jsme dětem mohly předat díky partnerovi Memoriálu Peti Hézlové, který každoročně pořádáme. Jsme rády, že jsme dětem udělaly radost,“ doplnila za Befit Louny Ing. Andrea Kloučková.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ing. Andrea Kloučková s dětmi z MŠ U Borovice

Ing. Andrea Kloučková s dětmi z MŠ U Borovice


19.1.2023

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny získala prestižní akreditaci svého vzdělávacího programu. Jako první v České republice

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KAPIM) získala plnou akreditaci Accreditation of Training in Anaesthesiology and Intensive Care (ATAIC) Evropské společnosti anesteziologie a intenzivní medicíny. Klinika tak úspěšně završila osmileté úsilí při tvorbě vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a stala se jedním z evropských center excelence.

„Lékaři nastupující na naši kliniku tak mají potvrzeno, že oborové vzdělávání je na stejné úrovni jako v respektovaných evropských centrech,“ uvádí MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM. Doplňuje zároveň, že toto prestižní pracoviště Krajské zdravotní, a.s., je první v České republice, které u tuto akreditaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny získalo.

„KAPIM dlouhodobě pokládá vzdělávání lékařů za klíčovou součást svého portfolia činností. Nejde však jen o zmíněnou akreditaci. Dlouhodobě podporujeme naše lékaře v získání evropských diplomů EDIC nebo DESA. Vnímám jako důležité znalosti našich lékařů vztahovat i k jiné a vyšší laťce, než je národní atestace. Absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, případně získání evropské atestace také zvyšuje hodnotu lékaře na trhu práce. I proto je naše pracoviště pro studenty lékařských fakult atraktivní,“ doplňuje primář Škola.

KAPIM je multioborové pracoviště poskytující vysoce specializovanou péči v oboru anesteziologie a intenzivní medína v celém věkovém spektru pacientů. Je důležitou součástí Traumacentra a Komplexního cerebrovaskulárního centra v ústecké Masarykově nemocnici. Každoročně poskytne intenzivní a perioperační péči více než 2 000 pacientům a anestezii pro 15 000 operačních i jiných výkonů. Lékaři KAPIM též nově začali poskytovat službu mobilního ECMO týmu, který rozšiřuje dostupnost včasné podpory činnosti plic nebo srdce i na ostatní nemocnice v Ústeckém kraji.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Josef Škola, EDIC

MUDr. Josef Škola, EDIC


18.1.2023

Litoměřická porodnice plní přání maminek. Připravila pro ně porodní box a v Česku jako jediná nabízí těhotenské plavání

Porodnice Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., se snaží postupně rozšiřovat portfolio toho, co maminkám může v tak výjimečné situaci, jakým je porodní proces, nabídnout. Nejnověji porodní box a dlouhodobě v regionu unikátní těhotenské plavání.

„Porodní boxy patří k moderním trendům v porodnictví. Zde budoucí maminka se svým doprovodem stráví čas od svého příchodu až po přesun i s miminkem na stanici šestinedělí. Odpadá tedy již opakované přecházení k vyšetření do jiné místnosti a i finální fáze porodu probíhá zde v tomto boxu. Maminka může být spokojena i s tím, že její děťátko nikam personál neodnáší a ošetřuje jej přímo před zraky novopečených rodičů. Z uvedeného je jasné, že nepřetržitá přítomnost doprovodu je samozřejmostí,“ vysvětluje Bc. Monika Boudová, vrchní sestra litoměřického gynekologicko-porodnického oddělení.

Zdravotnické pracoviště v Litoměřicích je jediným v České republice, které maminkám nabízí těhotenské plavání. „Kurzy předporodního plavání probíhají řadu let v litoměřickém krytém plaveckém bazénu, zájem o ně je stále velký. Instruktorkami jsou porodní asistentky našeho gynekologicko-porodnického oddělení. Jsem velmi ráda, že se předporodnímu plavání se zaujetím věnují,“ říká MUDr. Petra Hejtmánková, primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Gynekologicko-porodnické oddělení v litoměřické nemocnici vsadilo na aromaterapii, která je nejpoužívanější doplňkovou metodou v období těhotenství, porodu i poporodní péči. Vrchní sestra Bc. Monika Boudová vysvětluje: „Účinky éterických olejů, s nimiž aromaterapie pracuje, jsou vědecky podloženy a ověřeny v práci porodních asistentek v zahraničí. Éterické oleje jsou účinné při snížení stresu, strachu, úzkosti, únavě, bolestivých stavů a napomáhají produktivnímu porodu. Kurz Aromaterapie v porodnictví, který jsme společně s kolegyněmi z oddělení absolvovaly, nám umožňuje maminkám nabídnout další přidanou hodnotu již před samotným porodem.“

Samozřejmostí v litoměřické porodnici je umožnění nepřetržité přítomnosti doprovázející osoby starší 18 let již od přijetí rodičky do zařízení – tedy jak na porodním sále, tak dále na stanici šestinedělí. U každého pokoje je vlastní sociální zařízení. Maminky po operativním porodu, tedy po císařském řezu, putují z operačního sálu zpět přímo na oddělení šestinedělí, a tak se kontakt s miminkem nepřeruší na delší dobu, než je nutné.

„Snažíme se reagovat na současné trendy v oblasti porodnictví a s ním související péčí o matku a dítě. A plnit přání maminek, aby byly s pobytem u nás co nejvíce spokojené, aby pro ně byl co nejpohodlnější. Velice nás těší příznivé ohlasy. Všichni na oddělení pracujeme na tom, abychom pro ještě větší komfort rodiček mohli v dohledné době nabídnout další novinky,“ ujišťuje primářka MUDr. Petra Hejtmánková.

Litoměřické oddělení mimo jiné úzce spolupracuje s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., vedoucím Onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a členem výzkumného týmu pro léčbu rakoviny. 

„Gynekologie a porodnictví patří k základním lékařským oborům a tudíž i v každé nemocnici k veřejností nejsledovanějším pracovištím. Proto jsem rád, že se daří škálu služeb na tomto oddělení postupně rozšiřovat. Od roku 2007 si díky naší porodnici držíme statut Baby Friendly Hospital a zapojili jsme se také do projektu Přirozený porod v porodnici a nově jsme součástí charitativního projektu s názvem Život v kufříku určeného dětem odloženým do dětských domovů,“ říká Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Nemocnice Litoměřice, o.z.


Zdroj: info@kzcr.eu10.1.2023

Operativa děčínské chirurgie se dočasně přesunula do Rumburku a Litoměřic. O funkčnosti řešení se osobně přesvědčil místopředseda představenstva

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Emergency v Nemocnici Děčín, o.z., došlo od nového roku k dočasnému přesunu části operativy děčínské chirurgie do nemocnic v Rumburku a Litoměřicích. O funkčnosti řešení se v litoměřické nemocnici osobně přesvědčil místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

Přesun operativy je nezbytný z důvodu nové výstavby a rekonstrukce děčínské nemocnice. Krajská zdravotní investuje nejen zde, ale ve všech svých sedmi nemocnicích. Cílem je poskytnout pacientům a zaměstnancům co nejlepší péči a prostředí.

Aktuálně se tak plnohodnotný tým operatérů, anesteziologů i sester podle stanoveného plánu přesouvá k operacím do Nemocnice Litoměřice nebo do Nemocnice Rumburk. Kapacity těchto nemocnic KZ využívá tak, aby byla pro pacienty zajištěna adekvátní a potřebná zdravotní péče. Obě nemocnice zajišťují také nezbytnou lůžkovou péči. Kompletní předoperační příprava však nadále probíhá v Děčíně.

„Zachování nejlepší možné zdravotní péče pro pacienty je naší absolutní prioritou. Jak jsem se v tomto týdnu osobně přesvědčil, vše funguje podle stanoveného plánu, ke spokojenosti pacientů i personálu našich nemocnic,“ těší MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, místopředsedu představenstva KZ.

„Dočasnému přesunu operativy předcházelo podrobné plánování. V současné době se ukazuje, že jsme se na celou situaci velmi dobře připravili, za což děkuji personálu litoměřické nemocnice i všem, kteří se na přesunech podílejí,“ doplnil ředitel Nemocnice Litoměřice, o.z., Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a všeobecná sestra Marcela Březinová

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a všeobecná sestra Marcela Březinová


9.1.2023

Děčínští chirurgové se zúčastnili evropského kolorektálního kongresu ve švýcarském Sankt Gallenu

Chirurgové Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., se zúčastnili odborného setkání vybraných expertů v oboru s názvem „European Colorectal Congress 2022“. Šestnáctý ročník kongresu se od 28. listopadu do 1. prosince uskutečnil ve městě Sankt Gallen ve Švýcarsku. Děčínští lékaři se na chirurgickou léčbu kolorektálního karcinomu specializují a jejich výsledky patří k nejlepším v České republice. Významné celoevropské akce se zúčastnili primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín MUDr. Jan Rejholec a jeho zástupce MUDr. Jan Moravík.

„Na evropském kongresu prezentujeme výsledky naší práce pravidelně,“ uvedl MUDr. Jan Rejholec. Do hlavního času v programu konference byl zařazen i konzultační blok, v němž zazněly kazuistiky z celé Evropy. Jeden z případů z děčínské nemocnice přiblížil MUDr. Jan Moravík. „Kazuistika se týkala zvláštního typu tumoru Fatwo a sklidila úspěch,“ doplnil primář děčínského chirurgického oddělení.

Kongresu v Sankt Gallen se účastnilo přímo 1200 chirurgů, další pak online. Špičkoví specialisté oboru z významných pracovišť v evropských zemích byli zárukou vysoké odborné úrovně příspěvků i možností vyměnit si nejnovější zkušenosti a poukázat na aktuální trendy kolorektální chirurgie.  

„Osobní setkávání s kolegy na mezinárodní úrovni v uplynulých třech letech kvůli pandemii nemoci COVID-19 nebylo možné, o to byla atmosféra přátelštější a více nakloněná k seznamování,“ zaznamenal primář Rejholec na kongresu ve Švýcarsku.

Chirurgický obor v děčínské nemocnici má velkou tradici. Zdejší oddělení pořádá celostátní odbornou konferenci s názvem Děčínské chirurgické dny. V roce 2022 se na děčínském zámku uskutečnila akce se 180 účastníky již pošesté.

        

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jan Moravík přiblížil účastníkům kongresu ve švýcarském Sankt Gallenu kazuistiku z děčínského chirurgického oddělení.

MUDr. Jan Moravík přiblížil účastníkům kongresu ve švýcarském Sankt Gallenu kazuistiku z děčínského chirurgického oddělení.


4.1.2023

Za prvním miminkem Ústeckého kraje v novém roce zavítal do chomutovské porodnice hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller navštívil v úterý 3. ledna 2023 Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., aby popřál mamince, které se narodilo první miminko v novém roce 2023 v Ústeckém kraji. Chlapečka Josefa Darvaše přivedla na svět 1. ledna ve 2:15 hodin Denisa Šrettrová z Chomutova.

„Malému Josefovi, ale i všem ostatním občánkům narozeným nejen na Nový rok v Ústeckém kraji, přeji pevné zdraví, úsměv a radost ze života. Maminka Denisa Šrettrová získá od Ústeckého kraje finanční dar ve výši 30 tisíc korun,“ zmínil při gratulaci v chomutovské porodnici Ing. Jan Schiller, kterého doprovázeli MUDr. Michal Zeman, Ph.D., ředitel Nemocnice Chomutov, o.z., hlavní sestra Mgr. Jana Rejhonová a zástupci vedení chomutovského gynekologicko-porodnického oddělení.

Za statutární město Chomutov ve stejný den prvního občánka narozeného v novém roce přivítal primátor JUDr. Marek Hrabáč.

„Mamince prvního miminka nového roku v Ústeckém kraji gratuluji a přeji oběma v životě hlavně spokojenost. Je milé, že takové prvenství letos vyšlo na chomutovskou porodnici, a důležité, že vše proběhlo v pohodě. Věřím, že i pobyt v naší porodnici je pro oba příjemný, protože se s kolegy snažíme přání rodiček respektovat a podmínky pro ně stále vylepšovat,“ uvedl ředitel Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

          

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller v chomutovské porodnici předal Denise Šrettrové, mamince Josefa, který se stal prvním novorozencem v roce 2023 v Ústeckém kraji, symbolický šek  s částkou 30 tisíc Kč.

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller v chomutovské porodnici předal Denise Šrettrové, mamince Josefa, který se stal prvním novorozencem v roce 2023 v Ústeckém kraji, symbolický šek s částkou 30 tisíc Kč.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte