3.10.2022

Výstavba v nemocnicích Krajské zdravotní pokračuje dle plánu, ujistilo se vedení společnosti

Významné investiční akce v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici Krajské zdravotní, a.s., (KZ) navštívil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ing. Radim Laibl spolu s předsedou představenstva KZ MUDr. Ondřejem Štěrbou, členy představenstva společnosti Ing. Stanislavem Dostálem a Ing. Jakubem Komárkem, generálním ředitelem KZ MUDr. Petrem Malým, MBA, a řediteli jednotlivých nemocnic.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

„Investiční akce takového rozsahu nemají v rámci Krajské zdravotní obdoby. Dostavba tří nemocnic, které jsme nyní svědky, představuje významné zkvalitnění zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ uvádí k probíhajícím aktivitám radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Radim Laibl.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

„Probíhající investiční akce jsou pro Krajskou zdravotní absolutní prioritou. Účelné dostavby, které ve třech z našich nemocnic v příštím roce dokončíme, posunou naši společnost a nemocnice kupředu a umožní tak pacientům využívat služby odpovídající 21. století. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům a také všem návštěvníkům našich nemocnic, že chápou omezení, která jsou v souvislosti se stavbami nezbytná. Rád bych ale vyzdvihl i nasazení stavebníků nejen při snaze o dodržování harmonogramu, ale i jejich spolupráci s vedením nemocnic a Krajské zdravotní,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, JIP, ARO a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

„Dění na stavbách v areálech našich nemocnic bedlivě sledujeme. Dokončení investičních akcí dle časového harmonogramu je klíčové pro čerpání dotací. Jsme proto skutečně rádi, že dostavba pokračuje podle plánu,“ dodal generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Investiční akce jsou částečně financovány z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow Krajská zdravotní, a.s., využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V případě výstavby v ústecké nemocnici činí dotace z IROP 500 milionů Kč, v Děčíně a Chomutově je to shodně po 150 milionech Kč.

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předání staveniště: 29. 10. 2020
Doba realizace: do 20. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH
Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“

Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předání staveniště: 4. 10. 2021
Doba realizace: do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021).
V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Předání staveniště: 23. 9. 2021
Doba realizace:  do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH
Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“


Zdroj: info@kzcr.eu

Dostavba v areálu chomutovské nemocnice

Dostavba v areálu chomutovské nemocnice


27.9.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den české státnosti

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den české státnosti, který připadá na středu 28. září 2022. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z, U Nemocnice 1, budova C (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU – OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.


Zdroj: info@kzcr.eu


20.9.2022

Krajská zdravotní znovu zahájí předporodní kurzy v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., znovu zahájí předporodní kurzy. Od posledního zářijového týdne budou kurzy probíhat ve dvou odpoledních lekcích. Pro první lekci „Průvodce porodem“ je vyčleněn čas v úterý od 16 hodin a povede ji porodní asistentka z porodního sálu, poprvé tedy 27. září. Druhá lekce „Péče o novorozence“ bude probíhat ve čtvrtek od 15 hodin a povede ji dětská sestra – laktační poradkyně, poprvé 29. září.

Podle našich dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru doprovází-li ženu partner lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid i v náročné situaci. Délka jedné lekce, která probíhá ve skupině maximálně čtyř párů, je dvě hodiny. Předností této formy je sdílení zkušeností mezi účastníky, diskuze mezi nimi. Účast partnera na kurzu není povinná, ale je účelná v případě, že plánujete jeho přítomnost u porodu,“ vysvětluje vrchní sestra gynekologicko-porodnické kliniky Iva Černá.

Obsah 1. lekce „Průvodce porodem“: Teoretický výklad nástupu a průběhu porodu (I., II. a III. doba porodní), poporodním obdobím, výklad probíhá současně s prohlídkou prostor porodního sálu od příchodu rodičky na porodní sál až po její předání na standardní oddělení (vstup rodičky na porodní sál, šatna pacientek, příjmová místnost, přípravna rodičky, porodní box, čekatelský pokoj). Rovněž jsou rodičky seznámeny s uspořádáním a provozem standardního a nadstandardního oddělení šestinedělí.

Obsah 2. lekce „Péče o novorozence“: Vede ji dětská sestra laktační poradkyně. Teoretický výklad nástupu, průběhu a udržení laktace, známkách správného sání novorozence, péče o prsy, celkové péče o novorozence, seznámení s kojícími a laktačními pomůckami. Názorná ukázka kojících poloh na panence. Závěrem je pak ukázka pokojů na standardním a nadstandardním oddělení šestinedělí včetně dalších informací k pobytu.

Jak se přihlásit: Telefonicky, tel: +420 477 112 080              PO – PÁ 9.00 – 13.00 hodin

Kde se kurzy konají: Feto-maternální ambulance, pavilon D1, 3.NP

Cena: Pevná částka 800 Kč za celý předporodní kurz (obě lekce). Absolvování jednotlivých lekcí je dobrovolné, cena je jednotná.

Způsob platby: Kurzovné se platí v den konání kurzu, na platebním místě nemocnice na základě platebního dokladu, který vystaví porodní asistentka v den konání předporodního kurzu.

Videoprůvodce porodnickou částí kliniky naleznete na YouTube zde: https://youtu.be/7cRPMJITRV0

   

Zdroj: info@kzcr.eu16.9.2022

Krajská zdravotní představila budoucnost mostecké nemocnice

Jak bude vypadat mostecká nemocnice za 25 let? Na tuto otázku odpovídá generel rozvoje, který pro Krajskou zdravotní, a.s., zpracovala architektonická kancelář ra15, a.s. Výsledek představili zástupci Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a autorského týmu zpracovatele na tiskové konferenci, která se v Nemocnici Most uskutečnila ve čtvrtek 15. září.

Stávající budovy v areálu mostecké nemocnice byly stavěny etapovitě. V první etapě roku 1975 byla postavena budova polikliniky, blok I a II, budova OHS a hospodářská budova. V roce 1977 byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy, svobodárny a roku 1992 byla dostavěna budova diagnostiky.

Mostecká nemocnice Krajské zdravotní je jednou z důležitých částí zdravotní péče pro spádovou oblast okresu Most, má významný nadregionální přesah a nabízí pacientům specializovaný rozsah poskytované péče. Oborové uspořádání a požadovaná kapacita každé nemocnice je složitý organismus reagující na potřeby populace ovlivněné svým regionem v aktuálním čase. Generel paralelně pracuje s akutními požadavky současnosti a s předpokladem navazujícího vývoje, který umožňuje dostatečnou flexibilitu při změně potřeb v čase.

„Výhled do budoucna, investiční plán, tu velmi chyběl, jsem proto rád, že generely vznikly. V minulosti se opravily pavilony mostecké nemocnice z venku, ale i vnitřek si zaslouží další a další investice. Věřím, že touto cestou se nám to společně podaří. Už nyní navíc můžeme, i díky dobrému hospodaření, investovat 250 milionů korun do rekonstrukce chirurgické jednotky intenzivní péče a dětského oddělení. A velmi potřebný urgentní příjem pro další rozvoj nemocnice může Krajská zdravotní začít projektovat. Podle finančního plánu na příští rok bychom snad stejně mohli podpořit i samotnou stavbu urgentního příjmu,“ přislíbil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Jednání s architekty, kteří mají zkušenosti s projektováním zdravotnických zařízení, zahájila KZ v loňském roce. Na základě těchto jednání vedení společnosti získalo představu, jaké podklady je potřeba pro architekty připravit, aby výsledný generel rozvoje nemocnic splňoval veškerá očekávání. Generel Nemocnice Most určuje ve třech etapách cílový stav areálu jako celku v roce 2047 a popisuje postupnou cestu k dosažení vymezeného cíle. Podrobnost generelu je prostorová, funkční a urbanistická s komplexním areálovým nadhledem.

„Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. Řeší se v něm třeba i vybudování urgentních příjmů, které bohužel často musejí suplovat péči praktických lékařů. Generel mostecké nemocnice jsme viděli jako největší rébus. Jedná se v podstatě o monolitický celek, který nemá opuštěné budovy, nemá na první pohled možnost rozvoje. Věřím ale, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Myslím, že jsme dospěli k závěru, který se zdravotníkům líbí. Jsem rád, že už nyní můžeme začít s připravenými projekty. Teď se budeme snažit co nejlépe finanční prostředky využít a dál posouvat nemocnici, aby sloužila pacientům a pracoval v ní spokojený personál,“ doplnil ředitel Nemocnice Most, o.z., Ing. Pavel Markalous.

„Generel je v podstatě živý proces, jednotlivé etapy se mohou prolínat podle dostupných finančních prostředků a dotačních programů. Při každé investiční akci je ale dobré mít takovýto základ. Nejtěžší na generelu mostecké nemocnice bylo najít nejpalčivější problém, který nemocnici tíží – její Achillovu patu, nalézt jeho řešení a seřadit priority rozvoje. Věřím, že se nám to podařilo,“ dodal Ing. Libor Hrdoušek z architektonické kanceláře ra15, a.s.

Generel rozvoje v současnosti KZ zpracovává pro všechny své nemocnice, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. A to na období alespoň následujících 20 let.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vizualizace

Vizualizace

Generel Nemocnice Most


14.9.2022

Otorinolaryngologové se sešli na tradičním odborném setkání v Ústí nad Labem, jeho tématem byla rehabilitace sluchu

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 9. září 2022 odbornou regionální konferenci „Slámův ORL den“. Tématem již 29. ročníku setkání specialistů v oboru otorinolaryngologie, nad nímž převzal záštitu předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ), MUDr. Ondřej Štěrba, byla rehabilitace sluchu.

„Záštitu jsem převzal velmi rád. K otorinolaryngologickému oboru mám velikou úctu a práci přednosty ORL kliniky MNUL, stejně jako práci a nasazení všech zdravotníků ORL oboru v celé KZ velmi respektuji, nejen jejich erudici a nasazení, ale i to, jak svůj obor posouvají neustále vpřed, nejen co se týká robotické chirurgie,“ řekl účastníkům konference MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Ve třech panelech se lékařští specialisté postupně věnovali kochleárním implantacím u dospělých a dětí, novinkám a výsledkům v této oblasti, a dále způsobům rehabilitace sluchu pacientů různých věkových skupin. Zaznělo celkem 13 odborných vystoupení, mezi nimi např. k předoperační 3D modelaci spánkové kosti a kochley při plánování kochleární implantace či o poruchách sluchu a kognici ve stáří.

„Moc rád jsem opět přivítal všechny účastníky v krásných prostorách hotelu Větruše a velmi mne potěšilo, že se nás sešlo více než sto,“ řekl k již tradiční konferenci, pořádanou pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, její odborný garant MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Karel Sláma Ph.D.

MUDr. Karel Sláma Ph.D.


12.9.2022

Vyšetření dětí na magnetické rezonanci je v mostecké nemocnici nově možné v celkové anestezii

Lékaři v mostecké nemocnici od září nově provádí vyšetření magnetickou rezonancí u dětí v celkové anestézii.  Nemocnice má k dispozici nutný anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR) a příslušnou infuzní techniku a monitoring včetně plynového modulu tak, aby bylo možné podávání plnohodnotných anestezií a sedací za bezpečných podmínek. Dětští pacienti z Mostu a okolí tak nebudou muset za tímto vyšetřením cestovat.

„Dětský MR program“ bude zatím prováděn dvakrát měsíčně, a to u plánovaných pacientů. Pokud bude ale zvýšený zájem, počítá se s rozšířením programu.  Podmínkou je hmotnost dítěte, která musí být nad 5 kg. Pacient bude den předem hospitalizovaný v Nemocnici Most.

„Primárně se jedná o dětské pacienty, kdy požadavky na jejich vyšetření jsou poměrně veliké a doposud jsme je museli odesílat na jiná pracoviště většinou do Prahy. Jsem tedy velmi rád, že jsme nyní dětem schopní tuto diagnostiku poskytnout přímo u nás a věřím, že tuto novinku ocení i rodiče, pro které převozy dětí na vyšetření často představují problém. Určitě toto ale využijeme i u indikovaných dospělých, konkrétně například u těch, kteří mají diagnostikovanou klaustrofobii a toto vyšetření je pro ně tedy bez anestezie nekomfortní. Tuto službu ale budeme poskytovat i samoplátcům, kteří mají z magnetické rezonance z nějakých důvodů obavy,“ říká k této novince Ing. Pavel Markalous, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Anestezii či sedaci budou zajišťovat erudovaní lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) mostecké nemocnice s náležitou praxí v oboru. „U malých dětí je sedace nebo celková anestezie při vyšetření na magnetické rezonanci nutná zejména proto, že nevydrží být v nehnuté poloze po nezbytnou dobu vyšetření. Navíc není žádný důvod k obavám, jedná se o standardní anestezii, kterou dětem běžně poskytujeme. Dítě se tady uspává opravdu jen na toleranci zajištění dýchacích cest nebo na to, aby si spontánně ventilovalo. U dospělých pacientů je to většinou proto, že trpí klaustrofobií, čili jim nedělá dobře průjezd tím tunelem. Ale může tam být i celá řada jiných problémů, jako jsou silné bolesti zad, nohou, nevydrží ležet v klidu 30 minut – to jsou pak zejména psychiatričtí pacienti,“ přibližuje výkon MUDr. Miloslav Peleška, primář mosteckého ARO, který první anestézii v rámci magnetické rezonance u malého pacienta zajistil.

Jednoznačným cílem je zkrátit čekací termíny na magnetickou rezonanci v anestezii či sedaci u malých dětí a zlepšit tak kvalitu a také dostupnost zdravotní péče v Ústeckém kraji.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nemocnice má k dispozici nutný anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR) a příslušnou infuzní techniku a monitoring včetně plynového modulu

Nemocnice má k dispozici nutný anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR) a příslušnou infuzní techniku a monitoring včetně plynového modulu

Lékaři v mostecké nemocnici nově provádí vyšetření magnetickou rezonancí u dětí v celkové anestezii


7.9.2022

Litoměřická nemocnice Krajské zdravotní má nové vrchní sestry na chirurgickém a anesteziologicko-resuscitačním oddělení

V Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Litoměřice, a.s., došlo od 1. září ke změnám ve vedení dvou klíčových zdravotnických pracovišť. Vrchní sestrou chirurgického oddělení se stala Bc. Katarína Vlčková. Na této pozici vystřídala Bc. Miroslavu Ikoniakovou, která vedla nelékařský personál oddělení 20 let. Vrchní sestrou anesteziologicko-resuscitačního oddělení a mezioborové jednotky intenzivní péče (ARO a MOJIP) byla jmenována Mgr. Kateřina Cermanová, která post převzala po Petruši Mezerové. Ta na oddělení působila jako vrchní sestra 27 let. 

„Chtěl bych poděkovat paní Ikoniakové a paní Mezerové za skvělou práci, kterou v pozici vrchních sester pro litoměřickou nemocnici odvedly. Vedení společnosti si toho velmi váží. Novým vrchním sestrám přeji hodně sil a jsem rád, že obě tyto nové pracovní výzvy přijaly,“ uvedl v souvislosti s personálními změnami na pozicích vrchních sester ředitel litoměřické nemocnice Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.

    

Zdroj: info@kzcr.eu

 


5.9.2022

Kuchyně teplické nemocnice kvůli malování dočasně omezí teplá jídla, studená obohatí o ovoce a zeleninu

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., informuje všechny, kdo využívají služby zdejšího stravovacího provozu, o dočasném omezení možnosti přípravy teplých jídel, a to v září na dobu jednoho pracovního týdne. Důvodem je plánované vymalování nemocniční kuchyně.

„V termínu 8. – 13. září bude probíhat plánované komplexní malování nemocniční kuchyně. V tuto dobu nebude možné vařit teplá jídla. Stravování pacientů tudíž bude zajištěno studenou kuchyní, obohacenou o ovoce a zeleninu, dle možností jednotlivých diet. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ uvedla Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu5.9.2022

Primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se stal Marek Broul

Primářem Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se od 1. září 2022 stal MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Ve vedení primariátu vystřídal MUDr. Miroslava Zoubka. Zdravotnické pracoviště, kterému i nadále náleží statut samostatného oddělení, sídlí v Ústí nad Labem na adrese Stará 1799/1, mimo areál nemocnice na Severní Terase. Je jediným této specializace v rámci Krajské zdravotní, a.s. (KZ).  

„Gratuluji doktoru Broulovi ke jmenování a přeji mu na nové pozici hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že toto v rámci Krajské zdravotní unikátní pracoviště se pod jeho vedením bude dál rozvíjet a nadále zajišťovat na vysoké úrovni odbornou pomoc všem pacientům, kteří ji potřebují,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Jsem rád, že oddělení bude nadále fungovat jako oddělení samostatné, a to nejen v rámci Masarykovy nemocnice, ale i v rámci celé Krajské zdravotní. Podařilo se udržet jeho odbornou úroveň a bude tedy i nadále poskytovat komplexní sexuologickou péči o pacienta. Velice děkuji panu primáři Zoubkovi za dosavadní práci a velmi mě těší, že zůstal na zkrácený úvazek. Oddělení vedl celých 22 let a mělo výbornou pověst  v sexuologické odborné společnosti. Novým členem týmu se stala MUDr. Petra Kučerová, kterou vítám a přeji jí dlouhou a úspěšnou kariéru sexuoložky,“ uvedl v souvislosti se svým uvedením do funkce MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.

Sexuologické oddělení se při pomoci pacientům zaměřuje na diagnózy a vyšetření: mužské sexuální dysfunkce, andrologie, ženské sexuální dysfunkce, neplodnost páru, párový nesoulad, parafilie a deviace, transexualismus, soudně nařízené ochranné ambulantní sexuologické léčby, vyšetření spermiogramu a ejakulátu na kultivační vyšetření, falopletysmografické a vulvopletysmografické vyšetření. „Pacienti se k nám nemusí obávat objednat, rádi se postaráme o každého. Při objednání není nutné doporučení praktického či jiného odborného lékaře," ujistil primář Broul.

Primář Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hned po ukončení studia se vrátil do rodného kraje. Začínal na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor, jehož název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci - Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. V současné době pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Nyní se stal také primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

             

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM


31.8.2022

Benefice sportovců přinesla chomutovskému onkologickému oddělení 333 530 korun

Na podporu Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., se uskutečnil v sobotu 27. srpna 2022 již 7. ročník dobročinné akce „Memoriál Peti Hezlové“, poprvé na výstavišti v Lounech. Celé odpoledne zde probíhaly sportovní akce, cvičení a dětské soutěže, v jeho závěru i módní přehlídka. Pořadatel akce, sportovní spolek Befit Louny, si dal za cíl přilákat ke společným pohybovým aktivitám i rodiny s dětmi a přinést z registrace a vstupného pro chomutovskou onkologii co nejlepší finanční výsledek.

„Myslím, že obojí se nám povedlo. Letos tak budeme moct předat Onkologickému oddělení Nemocnice Chomutov, kde se naše kamarádka, kolegyně a členka našeho sportovního sdružení Petra Hezlová léčila, krásných 333 530 korun. Náš projekt pomáhá usnadnit život těm, kteří potřebují pomoc a kvalitní lékařskou péči. Proto jsme rádi, že oslovuje stále více lidí – v předchozích letech pro chomutovskou onkologii přinesl celkem tři čtvrtě milionu korun. Děkujeme všem, kdo naše snažení podpořili a podporují,“ uvedla Ing. Andrea Kloučková z pořádajícího Befit Louny.

„Velmi si vážím letité podpory a spolupráce členů Befit Louny a všech obyvatel Lounska, kteří už mnoho let jako jediní z našeho regionu finančně podporují chomutovskou onkologii. Je velmi milé se každoročně setkávat na Memoriálu Peti Hezlové s takovým nadšením lidí, kteří i v této nelehké době plné negativních informací neváhají přispět na zlepšení prostředí pro onkologické pacienty. Jsem moc ráda, že chomutovská onkologie má tolik úžasných podporovatelů a všem jim patří náš velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

„To, že díky aktivitám sportovců z Loun a jejich přátel celková částka získaná na podporu našeho onkologického oddělení od roku 2016 již přesáhla hranici jednoho milionu korun, je jedinečné a skutečně obdivuhodné. Děkujeme za ni,“ uvedl ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Z příspěvků získaných díky aktivitě členů Befit Louny mohlo na chomutovském onkologickém oddělení dojít k jeho rekonstrukcím a úpravám, aby se zde pacienti v době hospitalizace cítili příjemněji. Nadstandardně se vybavily a revitalizovaly pro ně pokoje, zrekonstruovaly společné prostory a dále se vylepšují i místnosti pro zaměstnance. „V letošním roce je naším cílem upravit společné prostory oddělení, což jistě ocení i návštěvy pacientů,“ dodala Ing. Andrea Kloučková.


Zdroj: info@kzcr.eu


Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Martina Chodacká při vyhlášení výtěžku z benefiční akce sportovců Befit Louny na lounském výstavišti.

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Martina Chodacká při vyhlášení výtěžku z benefiční akce sportovců Befit Louny na lounském výstavišti.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte