Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

17.5.2022

Avízo – Prodejní výstava fotografií Radima Hlaváče pomůže mostecké nemocnici

Prodejní výstava fotografa české přírody Radima Hlaváče bude k vidění v budově B Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022 od 14:00 hodin za účasti generální ředitele Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petra Malého, MBA, a autora fotografií Radima Hlaváče. Výtěžek z prodeje vystavených snímků pomůže mostecké nemocnici.

Radim Hlaváč se na fotografii přírody a hlavně zvířat zaměřil v roce 2016, jeho snímky se začaly brzy umisťovat mezi nejlepšími a v roce 2019 se stal ambasadorem společnosti Olympus. Jeho práce je k vidění na výstavách od Austrálie po Spojené státy americké. V dubnu byly jeho fotografie vystaveny v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, další sérii snímků si teď budou moci prohlédnout a zakoupit lidé v Nemocnici Most.

Každá z vystavených fotografií Radima Hlaváče je odrazem trpělivosti a citu pro perfektní záběr fotografa, který se soustředí na českou přírodu. Nejraději fotí bezobratlé, hmyz, ptáky a veverky. Právě veverky budou hlavním tématem výstavy v mostecké nemocnici.

Vystavené fotografie jsou vytištěny na plátno a prodejní cena každé z nich činí 3 000 Kč. Plátna si zájemci budou moct prohlédnout přímo v nemocnici, ve fotogalerii na webu Krajské zdravotní či na facebookové stránce společnosti.


Zdroj: info@kzcr.eu


17.5.2022

Krajská zdravotní připomenula osvětovou akcí Světový den proti mrtvici

Před riziky cévní mozkové příhody varuje Světový den proti mrtvici, který má v kalendáři místo 15. května. V pondělí 16. května odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídli v některých městech, kde společnost spravuje nemocnice, veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice byl připraven stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností zdravotnického personálu. Zájemci si zde mohli nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Kontaktní bod pro osvětu byl zřízen ve stejný den i v budově D chomutovské nemocnice, v předsálí neurologické jednotky intenzivní péče a neurologické ambulance. V Teplicích kontaktovaly dva týmy sester z iktového centra s informacemi pacienty a návštěvníky areálu nemocnice a polikliniky. V Mostě se osvětová akce s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru uskutečnila v OC Central. Akce připravila iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek.

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity. Může postihnout každého a pak jde o čas. Čím dřív se dostane pacient do specializovaného iktového centra s včasným určením diagnózy a správnou léčbou, tím větší šanci má, že mrtvice neskončí smrtí, ale záchranou života a uzdravením s malými nebo i žádnými následky. K nejčastějším příznakům patří náhlá slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s mluvením a porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, rovnováhy či koordinace, a prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny.

„Riziko mrtvice se také dá významně snížit prevencí. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, mít pravidelný pohyb, nekouřit, docházet na lékařské kontroly, a pokud je to potřeba, užívat léky, které jsou určeny k ovlivnění rizikových faktorů. Mezi hlavní rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kuřáctví nebo poruchy srdečního rytmu. Mrtvice nepostihuje jen starší lidi, ale i často i osoby středního věku a objevuje se u mladých od 20 let. Očekává se, že v příštích dvaceti letech se počet nemocných zvýší asi o 20 procent,“ zdůrazňuje MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Ve všech iktových centrech KZ proto od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším aktivním zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto jsme v minulém roce s akcí Odhal své aneuryzma přišli,“ vysvětlil MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí KCC.

„Léčení neprasklých aneuryzmat má výborné výsledky a je nejlepší prevencí těžkého krvácení při ruptuře. Pokud výduť praskne, je z velkých studií známo, že třetina pacientů ataku ruptury nepřežije, druhá třetina má neurologické postižení, pouze třetina se vrátí do plnohodnotného života,“ upozorňuje přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Osvětová akce ke Světovému dni proti mrtvici v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Osvětová akce ke Světovému dni proti mrtvici v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.


16.5.2022

Primářem oddělení sportovní medicíny se stal MUDr. Jakub Malý. Rád by spustil osvětu společnosti v důležitosti pohybu

Oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici se zabývá všestrannou péčí o sportovce všech věkových kategorií a výkonnostních skupin, ale nejen o ně. Služby tohoto oddělení pravidelně využívá několik tisíc sportovců nejen z Ústecka. Personál se zde stará také o řadu vrcholových sportovců včetně několika olympioniků a dokonce i paralympionika. Od března letošního roku oddělení vede MUDr. Jakub Malý. Ten by rád dále rozvíjel spolupráci s kolegy z kliniky úrazové chirurgie, zřídil místnost pohybové aktivity či spustil osvětu společnosti v důležitosti pohybu.

Pane primáři, co je vlastně sportovní medicína a čím se zabývá?

U většiny pracovišť by se mohlo dát rovnítko mezi pojmy sportovní medicína a tělovýchovné lékařství (TVL), které je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno nebo zhoršeno a dotýká se celého lidského organismu, proto je tělovýchovné lékařství interdisciplinárním oborem spolupracujícím s jinými lékařskými obory. Nedílnou součástí oboru je preventivní, diagnostická a léčebná péče o osoby provádějící tělesnou výchovu a sport. Pro jiné obory poskytuje TVL konziliární služby u nemocných a rizikových osob.

Jaká jsou specifika oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici? Proč by lidé měli chodit právě k vám?

Specifikem je hlavně komplexní pojetí. Našemu oddělení právě nemůžete dát rovnítko s tělovýchovným lékařstvím z důvodu poskytování traumatologicko-ortopedické péče. Naše oddělení se zabývá všestrannou péčí o sportovce všech věkových kategorií, výkonnostních skupin a nejen o ně. Od „hobíků“, až po vrcholové sportovce na klubové a reprezentační úrovni. Od žáčků až po veterány. Objednat lze různé úrovně zátěžových testů, od základního klidového EKG, zátěžového EKG, spiroergometrického vyšetření,… Tato vyšetření provádí vždy lékař s praxí z Tělovýchovného lékařství, takže součástí je celková prohlídka a zhodnocení zdatnosti v rámci populace v dané věkové kategorii. Lékařská zpráva slouží jako posudek zdravotní způsobilosti. Z výsledků spiroergometrie a hodnot hladin laktátu se určují aerobní a anaerobní prahy, které poté slouží k zefektivnění tréninku určením ideální tepové frekvence při zátěži. Z toho důvodu k nám chodí velké množství sportovců, kteří nepotřebují zdravotní posudek, ale chtějí znát své limity a posouvat je. Zakládáme si na pečlivém vyšetření, protože jen tak dokážeme snižovat skrytá rizika, která jsou bohužel dobře známá z medií. Kromě zátěžových testů je součástí oddělení traumatologicko-ortopedická péče, kde se věnujeme diagnostice a navazující konzervativní a operační léčbě všech akutních i chronických úrazů ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a svolením přednosty této kliniky MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D. Operační péče je plně zaručena s hospitalizací na klinice úrazové chirurgie, veškerá možná diagnostika je součástí Masarykovy nemocnice. Doménou je hlavně artroskopické operační řešení bolestí a úrazů kloubů za použití nejmodernějších implantátů a postupů.

Kolik lidí čítá personál vašeho oddělení?

Naše oddělení se neřadí mezi velká pracoviště, jsme spíše menší kamarádský kolektiv. Celkově sportovní preventivní prohlídky provádí čtyři lékaři, kde máme zastoupené odbornosti kardiologie, dětské lékařství, rehabilitace a traumatologie. V traumatologicko-ortopedické ambulanci pracují tři lékaři. Chod oddělení by samozřejmě nemohl fungovat bez tří sester, které jsou plně vyškolené v obsluze ergometru a spirometrie.

Primářem tohoto oddělení jste od března letošního roku. S čím jste na tuto pozici nastupoval a jaké jsou vaše cíle a plány?

Oddělení, na kterém jsem již částečně pracoval, jsem převzal od primáře MUDr. Pavla Neckaře, jenž ho zde vybudoval „na zelené louce“.  V minulosti zde sice oddělení tělovýchovného lékařství bylo, ale zaniklo. Právě primář Neckař zde zavedl tu myšlenku komplexní péče o sportovce jak stran preventivních prohlídek a zátěžových testů, tak operační léčby, která je v republikovém měřítku ojedinělá. Doplnil jsem si nadstavbovou atestaci z tělovýchovného lékařství a vzhledem k tomu, že původně pocházím a byl jsem vychován na klinice úrazové chirurgie, kde stále i působím, mohu pokračovat v zavedené péči ve spolupráci s kolegy z traumatologie a dále ji rozvíjet. Do budoucna bych zde chtěl po vzoru pracoviště Nemocnice Motol místnost pohybové aktivity. Za prvé by sportovcům sloužila při dlouhodobém a plánovaném tréninku na chytrých cyklistických trenažerech a zvyšování jejich kondice. Za druhé by sloužila pacientům, kteří by vstupně prošli zátěžovým vyšetřením a následně by dle výsledků vhodně zvolená míra pohybové aktivity sloužila jako lék v primární či sekundární prevenci civilizačních chorob, typicky redukci váhy. Dalším cílem je osvěta společnosti v důležitosti pohybu. Když budeme brát pohyb jako lék, tak má ideální parametry. Je levný, dostupný, má minimum kontraindikací, žádné nežádoucí účinky, ovlivňuje pozitivně mnoho orgánových soustav a působí preventivně i léčebně hlavně v boji se sedavým způsobem života a nemocí z toho plynoucích.

Oddělení sportovní medicíny se ale zdaleka nestará jen o sportovce, že?

Ano, máte pravdu. Sice převážná část zátěžových vyšetření se týká sportovců na klubové úrovni, anebo studentů při posouzení schopnosti studia na vysoké škole se zaměřením na sport. Staráme se ale i o „tatíky a mamky“, kteří typicky v mládežnických letech aktivně a velice často vrcholově provozovali různé druhy sportu. Poté jim do života vstoupila například vysoká škola, zaměstnání, životní láska s dětmi a ubyl jim čas na aktivní pohyb. Po 20 letech a 20 kilech navíc, když už mají opět více času a peněz, tak by se chtěli vrátit do původní formy. Nakoupí si značkové vybavení, karbonovou silničku, dres s oblíbeným týmem a začnou do toho naplno šlapat jako kdysi. Tady bychom do toho měli vstoupit, posoudit schopnost a míru zátěže, která je bezpečná a vhodná, vyloučit možné potíže v kardiorespiračním systémem a pomoci se vrátit do původní formy. Těchto lidí je menšina, to považuji za velkou chybu a do budoucna doufám, že se to změní.

Jak mají postupovat lidé, kteří by k vám chtěli přijít na vyšetření nebo na testy?

Velká část pacientů k nám dochází po prvotním ošetření z Emergency po akutním úrazu, jak již ze sportu, tak jiné činnosti související s poraněním svalů, šlach a kloubů. Ti mají již cestu danou z lékařské zprávy. Další možností je se k nám telefonicky objednat na telefonním čísle 477 113 020, kde telefon zvedne ochotná a milá sestřička, vyslechne si problém a pacienta objedná buď do ambulance traumatologicko-ortopedické, nebo ambulance tělovýchovného lékařství k zajištění zátěžové prohlídky. Oddělení sportovní medicíny najdou zájemci v budově T, která se nachází v dolní části areálu Masarykovy nemocnice.


Primář Oddělení sportovní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jakub Malý

Vystudoval gymnázium Jateční a v roce 2012 po 6 letech zakončil studium medicíny na 3. LF v Praze. Jako absolvent nastoupil na kliniku všeobecné chirurgie, z které záhy přestoupil na kliniku úrazové chirurgie. Zde se dále vzdělával a postupně se více zaměřoval na artroskopické ošetření poranění kloubů. Postupně absolvoval artroskopické kurzy v Čechách, v Mnichově a Rotterdamu. V roce 2018 složil atestaci z traumatologie. Poté se zaměřil na vyšetřování sportovní zátěže v rámci tělovýchovného lékařství, ze kterého složil druhou atestaci v roce 2021. Od 1. 3. 2022 se stal primářem oddělení sportovní medicíny. Ve volném čase jezdí na kole a plánuje návrat ke sportovnímu lezení. Je ženatý, má dva syny a dceru.

             

Zdroj: info@kzcr.eu

Primář oddělení sportovní medicíny MUDr. Jakub Malý.

Primář oddělení sportovní medicíny MUDr. Jakub Malý.


13.5.2022

Avízo – Krajská zdravotní připomene osvětovou akcí Světový den proti mrtvici

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den proti mrtvici, který si připomeneme 15. května. Odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou zájemcům v návaznosti na to veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? Chcete vědět důležité informace o iktovém centru v nemocnici ve vašem městě? Iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravily osvětovou akci, která proběhne u příležitosti Světového dne proti mrtvici v pondělí 16. května v prostorách nemocnic KZ, kde budou připraveny také tištěné materiály, i v obchodním centru.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (atrium pavilonu A) 10.00 – 14.00 hodin stánek, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

Nemocnice Chomutov (předsálí neurologické jednotky intenzivní péče a neurologické ambulance, 4. patro, budova D) informační stánek

OC Central Most 9.00 – 15.30 hodin stánek, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

Nemocnice Teplice 9.00 – 13.00 hodin dva týmy sester z iktového centra s informacemi pro pacienty a návštěvníky areálu nemocnice a polikliniky

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


13.5.2022

Putovní výstava PytlíkART je k vidění v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Putovní výstava PytlíkART je k vidění v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Slavnostní vernisáží začala ve čtvrtek 12. května v atriu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO, z.s. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., a regionálním spolkem stomiků 100MICI UL chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Téma vývodu je ve společnosti poměrně velké tabu, proto jsme se rozhodli o něm otevřeně mluvit a udělat netradiční osvětu formou malování na stomické sáčky, které používají pacienti s umělým vývodem střev,“ uvedla k tématu výstavy předsedkyně spolku Českého ILCO Štěpánka Kovaříková.

„Abychom náš život přiblížili i lidem, kteří o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit umělecké dílo. Cílem osvětového projektu je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí a ukázat, že se stomií život nekončí,“ dodala Jitka Svobodová, finanční manažerka pacientské organizace, která je sama mnoholetou stomičkou.

„Jedná se o skvělý počin, perfektní upozornění na život stomiků, kteří to nemají jednoduché. Je načase, aby si veřejnost uvědomila, že i díky jejich zapojení do normálního života zmizí veškerá tabu a pověry o této nepříjemné stránce života,“ doplnil předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Práci stomických sester přiblížily Bc. Svatava Nováková a Bc. Eva Horálková z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice. V rámci slavnostního zahájení výstavy v atriu ústecké nemocnice byla vyhlášena anketa soutěže Moje stomická sestra 2022. Cílem ankety je ocenit práci, empatii a pochopení, které mají stomické sestřičky pro každého stomika. V této anketě nejde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Záměrem je vyzdvihnout jejich náročnou práci, profesionalitu, chování a empatii nejen k pacientům ale i k jejich blízkým, a vyjádřit jim touto anketou poděkování.

Závěr vernisáže patřil pěveckému vystoupení Elišky a Petra Lüftnerových.

Výstava netradičního umění na stomických pytlících bude v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k vidění do 30. června. 

       

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.


13.5.2022

Krajská zdravotní má další tři koordinátory zdravotní péče

Tři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři fungují jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Novými koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL), MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP a MNUL, a MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, primářka Neurologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

„Jsem rád, že námi oslovení lékaři přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Noví koordinátoři jistě přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče o pacienty v Ústeckém kraji, což je naší prioritou. Touto cestou bychom rádi dosáhli optimalizace zdravotní péče i nákladů, které je na ni potřeba vynakládat,“ uvedl při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Úkolem koordinátorů zdravotní péče je hlavně komunikace s partnery v jednotlivých nemocnicích společnosti. Těmi jsou především primáři konkrétních oborů a ředitelé odštěpných závodů, kteří vytvářejí generely, od nichž se odvíjí koncepce zdravotní péče, kterou mají nemocnice do budoucna poskytovat,“ doplnil náměstek pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Jiří Laštůvka.

„Moje jmenování beru jako výzvu pro možnost ovlivnit další rozvoj oftalmologie nejen v Masarykově nemocnici, ale v celé Krajské zdravotní. Spolupráce mezi všemi očními odděleními, která je velmi dobrá, tak dostane další impuls ke zvýšení kvality péče, zejména v konkurenci dalších očních pracovišť mimo naši akciovou společnost,“ uvedla po svém jmenování MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

 „Stěžejním úkolem bude sladit činnost jednotlivých ORL pracovišť Krajské zdravotní tak, aby byla pacientům poskytována co možná nejlepší péče, na kterou je možné svou odborností na daných pracovištích dosáhnout,“ řekl MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

„Spolupráce mezi jednotlivými odštěpnými závody v Krajské zdravotní je v rámci iktového programu již velmi dobře nastavena. Jako koordinátor bych ráda na tuto součinnost navázala a spolu s kolegy, s přihlédnutím k lokálním odlišnostem a problémům jednotlivých pracovišť, pomohla optimalizovat i ostatní oblasti neurologické péče,“ dodala MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA.

Tři noví koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují devět stávajících, které pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dalšími koordinátory jsou MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín a pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice. 


Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Ivana Liehneová, Karel Sláma, Štěpánka Brušáková, Jiří Laštůvka.

Zleva: Petr Malý, Ivana Liehneová, Karel Sláma, Štěpánka Brušáková, Jiří Laštůvka.


11.5.2022

Krajská zdravotní nově v Rumburku provozuje lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost

Krajská zdravotní, a.s., začala od 1. května provozovat lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost v rumburské nemocnici, která je detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Provoz nové pohotovosti byl zahájen na základě jednání mezi představiteli Krajské zdravotní, a.s., a Ústeckého kraje a reaguje tak na požadavky na zlepšení dostupnosti zdravotních služeb v regionu.

„Nabídku Krajské zdravotní, a.s., zapojit se do systému pohotovostních služeb pro děti a dorost velmi vítáme, rozšiřuje se tak možnost nechat ošetřit děti a mladistvé i mimo ordinační dobu dětských praktických lékařů,“ uvedl Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Pro vedení Krajské zdravotní, a.s., je dostupnost a zkvalitňování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku velmi důležitou prioritou. Jsme přesvědčeni, že zřízení lékařské služby první pomoci pro děti a dorost v rumburské nemocnici, kterou naše společnost spravuje, zdejší obyvatelé uvítají,“ řekl za Krajskou zdravotní, a.s., její generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA.

Ordinace lékařské služby první pomoci pro děti a dorost se nachází v budově, v níž sídlí dětské oddělení, tedy na adrese U nemocnice 1298/6, Rumburk 1. Ve všední dny funguje v čase od 15.30 do 21.00 hodin a během víkendu a svátků od 9.00 hod do 20.00 hodin.

„Chtěl bych však ujistit všechny rodiče ve Šluknovském výběžku, že se s akutním ošetřením mohou na dětské oddělení rumburské nemocnice obrátit kdykoli i mimo ordinační dobu ordinace pohotovosti, ve skutečnosti nabízíme nepřetržitou možnost ambulantního ošetření dětí a dorostu,“ doplnil ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk, MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH.

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH.


11.5.2022

Zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jednali s přednosty klinik z Masarykovy nemocnice

Pracovní jednání zástupců vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP), Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) s přednosty klinik z ústecké Masarykovy nemocnice – za účasti představitelů KZ a vedení ústecké nemocnice – se uskutečnilo v pátek 6. května 2022 na ředitelství společnosti.

MNUL a ústeckou UJEP v současnosti spojuje již 12 klinik a Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky, ustanovený v loňském roce jako zatím poslední společné pracoviště. Spolupráce obou subjektů začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustanoveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. Přednostové klinik, primáři oddělení a další lékařští specialisté přednášejí na FZS UJEP. Studenti a studentky naopak mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi v MNUL a v dalších nemocnicích KZ. Vysoké škole poskytla KZ v areálu MNUL na ústecké Severní Terase pozemek pro výstavbu nové budovy fakulty, kterou UJEP v současné době dokončuje.

„Spolupráce s univerzitou si velmi vážíme. Právě výchova a výuka nových zdravotníků je pro Krajskou zdravotní, a.s. klíčová. Nezastíráme, že nedostatek erudovaného personálu je jedním z problémů, který nás pálí, a který řešíme. Věříme, že nové prostory fakulty zvednou zájem o zdravotnické obory a my tak získáme nové, kvalifikované kolegy,“ vyzdvihl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní a zejména ústecká Masarykova nemocnice jsou pro naši fakultu nezastupitelným partnerem. Zapojení zkušených lékařů a dalších zdravotnických profesionálů do teoretické i praktické výuky, ale i spolupráce v publikační a další tvůrčí činnosti, znamenají pro fakultu významný odborný přínos,“ zdůraznil doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 Zdroj: info@kzcr.eu


Zleva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a MUDr. MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní a.s.

Zleva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a MUDr. MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní a.s.


9.5.2022

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konala odborná konference Letem světem s výživou

Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem „Letem světem s výživou“. Konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. května 2022 v kinosále mostecké nemocnice, se věnovala poznatkům z nutričního poradenství a péče, dietologie a gastroenterologie.

Odborný program ve dvou blocích přinesl přednášky, které obsáhly celou řadu aspektů problematiky práce nutričních poradců a dalších lékařských i nelékařských specialistů. Účastníci konference vyslechli příspěvky např. „Dieta s omezením tuků“, „Enterální výživa vs. mixovaná strava“, „Výživa kriticky nemocných. Co říkají doporučené postupy“, „Parenterální výživa“, „Výživa při diabetes mellitus I. typu“, „Dysfagie“ či „Malnutrice u seniorů a její léčba“.

Odborným garantem konference byla Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.  „Jsem velice ráda, že se konečně po dvou letech konference uskutečnila. Jedná se o téma, které v rámci vzdělávacích akcí Krajské zdravotní nebylo, a proto se stalo pro mne a mé nutriční terapeutky výzvou konferenci uspořádat. Konference proběhla v příjemné atmosféře včetně získání informací a poznatků z nutriční péče. Děkuji všem, co se podíleli na její přípravě,“ zhodnotila akci Mgr. Šárka Gregušová.

Nutriční poradna a ambulance v Nemocnici Most, o.z., byla otevřena hospitalizovaným a ambulantním pacientům s doporučením od ošetřujícího, oborného či praktického lékaře 14. ledna 2019. Tým tvoří lékařka a dvě zkušené nutriční terapeutky. V nutriční ambulanci a poradně bylo za rok 2021 ošetřeno 613 ambulantních pacientů a 205 pacientů hospitalizovaných.

 

Zdroj: info@kzcr.cz

V kinosále mostecké nemocnice se konala odborná konference Letem světem s výživou. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

V kinosále mostecké nemocnice se konala odborná konference Letem světem s výživou. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.5.2022

Krajská zdravotní upravuje provozní dobu odběrových center. V ústecké nemocnici centrum stěhuje do infekčního pavilonu, v rumburské odběry pro malý zájem končí

Odběrová centra vzorků na testy k nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., upravují provozní dobu. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se navíc odběrové centrum stěhuje z pavilonu „T“ do infekčního pavilonu „I“. Provoz zde zahájí v pondělí 9. května 2022. V Nemocnici Rumburk bude provoz odběrového centra pro malý zájem od stejného data ukončen.

Přehled odběrových center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., k testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19 :

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: ČT 12:00 – 15:00 hodin

Teplice
Nemocnice Teplice
Budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Most
Nemocnice Most
Budova F, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA OD 1. KVĚTNA: ST 8:00 – 11:00 hodin

Chomutov
Nemocnice Chomutov
Budova A, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA OD 28. DUBNA: PO 8:00 – 11:00 hodin  

Litoměřice
Nemocnice Litoměřice
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, v pavilonu A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ
PROVOZNÍ DOBA:
PO, ST, PÁ 8:00 – 11:00 hodin

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte