8.7.2011

Cenu Josefa Hlávky získal primář z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Udělením „Ceny Josefa Hlávky“ za rok 2010 v oblasti lékařských věd, ocenila Správní rada „Nadace Českého literárního fondu“ knižní publikaci „Periferní nervové blokády pro klinickou praxi, včetně ultrazvukového navádění“, autorů Daniela Nalose a Dušana Macha.

Primář MUDr. Daniel Nalos a MUDr. Dušan Mach byli oceněni na návrh odborné poroty při slavnostním aktu předání „Ceny Josefa Hlávky“, který se tradičně uskutečnil na zámku v Lužanech  u Přeštic. Cena byla zmíněnou nadací udělena společně s nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ za původní knižní práci, z oblasti vědecké a odborné literatury.

Ocenění se autorům dostalo od nejstarší české nadace, jejímž posláním je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa. Literární cena Josefa Hlávky je udělována každoročně Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, lékařských a vědy o živé a neživé přírodě, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu, za účasti pověřeného člena správní rady Nadání.

Oceněná práce je celobarevnou publikací, přinášející komplexní a současně praktický přehled možností regionální anestezie periferních nervů, s využitím kontroly zavádění pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů.

Prim. MUDr. Daniel Nalos nastoupil po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni na Anesteziologicko - resuscitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (ARO), oddělení s tehdejší nejvyšší lůžkovou kapacitou v České republice. V roce 1991 se stal jeho primářem, kterým je dodnes, a to pod hlavičkou současného Oddělení intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (OIM-ARO). Aktivně vystupuje na sjezdech a konferencích z oboru, jako lektor se zabývá postgraduální výukou v rámci specializační kurzů v anesteziologii a resuscitaci. Jeho přednášková a publikační činnost se specializuje na oblast místního znecitlivění, především periferních nervových blokád.

 

Další informace k Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“:

http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu 


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ od 26.11.2015

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte