2018

2018_01_31 Přednáška prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

ředitel Národního ústavu duševního zdraví

 

Téma přednášky

„Vrozené a naučené v chování“ aneb podíl genů a prostředí na rozvoj osobnosti a duševních poruch2017

2017_11_1 Přednáška Prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc., FEBO

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Téma přednášky

„Bostonská keratoprotéza-naděje pro pacienty s rohovkovou slepotou“

2017_09_13 Přednáška prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP a přednosta Chirurgické kliniky LF MU Brno

 

Téma přednášky

„Současný stav kolorektální chirurgie s ohledem na minimálně invazivní metody a nové technologie“

2017_06_28 Přednáška prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc.

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
přednosta Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha

Téma přednášky
„Quo vadis, klinická biochemie?“

2017_04_12 Přednáška MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
přední český vakcinolog a epidemiolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči

Téma přednášky
„Úloha očkování v moderním zdravotnictví “

2017_03_29 Přednáška prim. MUDr. Jany Šeblové, Ph.D.

prim. MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, ZZS Středočeského kraje, p.o.

Téma přednášky
„Urgentní medicína - obor pro třetí tisíciletí “

2017_02_15 Přednáška prof. MUDr. Pavla Pafko, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol
Téma přednášky
„Komunikace“

2017_01_18 Přednáška Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity
Téma přednášky
„Principy lékařské etiky“

2016

2016_11_08 Přednáška prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Přednosta kardiocentra IKEM
Téma přednášky
Srdeční selhání – epidemie vyspělého světa.

2016_10_12 Přednáška prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
přednosta 1. interní kliniky FN Plzeň a LF UK Plzeň
Téma přednášky
10 cest k dobré medicíně i bez guidelines

2016_09_14 Přednáška doc. MUDr. Antonína Pařízka, CSc.

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
vedoucí lékař perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Téma přednášky
Porodnictví … quo vadis? - Porodnictví 21. století, aneb naše století …

2016_05_18 Přednáška prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
vedoucí Centra pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králové
Téma přednášky
Tichá revoluce v medicíně – od umělé výživy k nutriční farmakologii

2016_04_27 Přednáška prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Téma přednášky
Minulost, současnost a perspektivy intenzívní medicíny
Prosím, čekejte