Akreditace pro obor: Porodní asistence B 5349

Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici UL, o.z. a Nemocnici Most, o.z. bylo MZ ČR uděleno oprávnění k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Název oboru: Porodní asistence B 5349

Akreditace udělena od 1.11.2019 - 31.10.2025

Počet míst pro VP: max. 90

Kontakt, informace:

Kontakt pro KZ, a.s. - MNUL: Nápravníková Eva, tel.: 477 114 120, e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu  

Kontakt pro KZ, a.s. - Nemocnici Most: Schainerová Ivana, tel.: 478 032 403 nebo 731 132 688, e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 


Akreditované vzdělávací programy MZ ČR

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář: 

plánované termíny v Ústí n. L.:

  7.9.2023 - 18.1.2024 (čtvrtky) - JIŽ NAPLNĚN!

  9.1.2024 - 7.5.2024 (úterky)                              

    přihlášky + informace:

    paní Nápravníková Eva, tel.: 477 114 120, e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu  

    

    Od 01.02.2020 nově AKK "Sanitář" v KZ, a.s. - Nemocnici Most, o.z.

plánované termíny v Mostě:

  KURZ PRO ROK 2023 JIŽ NAPLNĚN!

       přihlášky + informace:

       paní Schainerová Ivana, tel.: 478032403, e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu


 


Akreditované vzdělávací programy MZ ČR

Certifikovaný kurz

1. Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (teoretická + praktická část)

2. Perioperační péče v robotické chirurgii (teoretická + praktická část)

3. Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu (praktická část)

4. Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem (praktická část)

5. Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů (celý VP)

6. Kompresivní terapie (celý VP)

7. Péče o epidurální katétr a katétry periferních nervových blokád, aplikace léčiva (celý VP)


Kontakt pro přihlášení: Nápravníková Eva, tel.: 477114120, mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


 (rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace, viz. soubory ke stažení)Akreditované vzdělávací programy MZ ČR

Specializační vzdělávání

Obory specializačního vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb. do roku 2020 (vzdělávací programy s dosud platnou akreditací)

pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Soudní toxikologie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.


Kontakt: Nápravníková Eva, tel.: 477114120, mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


více informací ke stažení níže


Ke stažení

Rozhodnutí o akreditaci do roku 2020:


Specializační vzdělávání

Obory specializačního vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb. od roku 2020:


1. Všeobecná sestra - Intenzivní péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Všeobecná sestra - Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

3. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v interních oborech (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n. L., o.z.

4. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n. L., o..

5. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v psychiatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

6. Dětská sestra - Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

7. Dětská sestra - Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

8. OPvLM - Klinická biochemie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

9. Nutriční terapeut - Výživa dospělých a dětí (praktická část)  - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10. Porodní asistentka - Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

11. Porodní asistentka - Intenzivní péče v porodní asistenci (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

12. Všeobecná sestra - Intenzivní péče v pediatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

13. Zdravotní laborant - Klinická genetika (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

14. Zdravotní laborant - Klinická hematologie a transfuzní služba (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n.L, o.z.

15. Ergoterapeut - Ergoterapie pro dospělé (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

16. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v pediatrii (praktická část OM1) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

17. Psycholog - Dětská klinická psychologie (celý VP) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

18. VS, BMT, BMI - Perfuziologie (praktická část smluvně s IPVZ) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

19. Psycholog - Klinická psychologie (celý VP) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.


Kontakt: Nápravníková Eva, tel.: 477114120, mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


Rozhodnutí, viz níže:Prosím, čekejte