ARO

Umístění: pavilon G

Doporučená doba návštěv: PO - NE 14.00 - 17.00 (vždy po dohodě s lékařem a ohledem na zdravotní stav pacienta nejdéle na 20 min.)

Informace o pracovišti

Anesteziologicko-resuscitační oddělení zajišťuje anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči.

Člení se na následující úseky:

1. LŮŽKOVÉ ODD. ARO

Resuscitační oddělení má 5 lůžek, zajišťuje intenzivní a resuscitační péči pacientů v kritickém stavu, kteří vyžadují specializovanou podporu orgánových funkcí. Jedná se o pacienty s těžkými poruchami životně důležitých funkcí, zejména se selháním dýchání, oběhu a ledvin, pacienty s mnohočetným poraněním, se závažnými otravami, s komplikovanými pooperačními stavy. Lůžkové odd. dále poskytuje konziliární služby pro celou nemocnici.

2. ANESTEZIOLOGICKÝ ÚSEK

Poskytuje anesteziologickou péči pro léčebné a diagnostické výkony operační a neoperační
povahy pro obory:

 • Chirurgie břišní
 • Chirurgie cévní
 • Ortopedie
 • Traumatologie
 • Urologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • ORL
 • Psychiatrie
 • Radiodiagnostické od.
 • Interní od. / koronární jednotka, endoskopické pracoviště/
 • Chirurgická ambulance

Anesteziologický úsek zajišťuje celé spektrum anesteziologických výkonů:

 • celková anestezie: analgosedace, intravenózní endotracheální s použitím laryngeální masky
 • svodná anestezie: centrální blokády, periferní svodné techniky, porodnická analgezie

Personál anesteziologického úseku se podílí na zajišťování pooperační léčby bolesti a zajišťuje resuscitační tým pro celou nemocnici.

3. DOSPÁVACÍ POKOJ

Zajišťuje bezprostřední krátkodobou pooperační péči o všechny pacienty po operacích v celkové a svodné anestezii kromě pacientů, kteří vyžadují intenzivní, event. resuscitační péči. Pacienti jsou po operaci sledováni a monitorováni, jsou u nich prováděna nezbytná vyšetření, konziliární péče, léčebná péče v návaznosti na operační výkon a analgezie /léčba bolesti/.


Prosím, čekejte