Centrální operační sály (COS)

Umístění: pavilon G, 1. podlaží


Centrální operační sál jsou pracovištěm, kde je soustředěna většina operačních oborů. Na operačních sálech se u pacientů provádějí vyšetřovací a léčebné zákroky, které potřebují speciální vybavení a prostředí.

Na centrálních operačních sálech pracují tyto obory:

  • Ortopedie
  • Chirurgie
  • Traumatologie
  • Gynekologie
  • Urologie

Soustředění operačních pracovišť je výhodné z hlediska využití odborného personálu, přístrojové techniky i vlastních prostor.
Centrální operační sály poskytují služby pro všechny operační i neoperační obory v pracovní době. V mimopracovní době poskytují tyto služby v pohotovostním režimu. Podílejí se na likvidaci hromadných neštěstí a v případě potřeby je možno jejich činnost rozšířit podle směrnic traumatologického plánu nemocnice.

Na sálech pracují pod vedením vrchní a staniční sestry sestry perioperační péče, zdravotní sestry, sanitárky a sanitáři.
ORL sál je umístěn v 5. patře budova G, sál sekční se nachází u porodního sálu v pavilonu E.


Vrchní sestra

Renata Merhoutová

Tel.:
+420 416 723 666
Email:

Staniční sestra

Jana Martinková

Tel.:
+420 416 723 666
Email:
Prosím, čekejte