Centrální (urgentní) příjem

Umístění: pavilon C, 1. podlaží, ordinace číslo 1 (u zadního vstupu do nemocnice)
Způsob objednání: Náhlé zhoršení zdravotního stavu - bez časového omezení a bez objednání. Při plánované hospitalizaci se pacient dostaví v čase 7:00 - 9:00 s doporučením od praktického nebo odborného lékaře nebo v čas, který je domluven s lékařem z lůžkového oddělení, kde bude pacient hospitalizován.

Informace o pracovišti

Provádíme ošetření a péči o pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu z neúrazových příčin. O úrazy se stará chirurgická ambulance, ordinace číslo 7 ve stejné čekárně.

Pacientům jsou zajištěny základní vyšetření a vyšetření konsiliární, pacient zde může setrvat i několik hodin (vyšetření, aplikace infuzí, ...). podle aktuálního zdravotního stavu je pacient poslán do domácího ošetřování nebo se provede hospitalizace na lůžkovém oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. nebo na specializovaném pracovišti jiného zdravotnického zařízení.
Pacienti jsou na ošetření obvykle dováženi vozy Zdravotnické záchranné služby (ZZS), převozovými sanitními vozy nebo se dostavili pro akutní potíže sami.
Po příjezdu je u pacientů kvalifikovaným personálem provedena triáž, kdy se provede třídění a určování priority ošetření. Urgentní stavy ohrožující život mají při ošetření přednost, málo akutní stavy nebo odložitelná péče pak na vyšetření může čekat delší dobu. Pacienti dovezení vozem ZZS nemají automatickou přednost při ošetření, ale jsou také triážováni a vyšetřeni podle naléhavosti jejich zdravotního stavu.
Na pracovišti jsou k dispozici 4 vyšetřovací lůžka. V běžné pracovní době tu jsou provozovány interní a neurologická ambulance a dopoledních hodinách zde probíhají administrativní úkony pro plánované příjmy k hospitalizaci.

Službu konající lékař

Tel.:
+420 416 723 479

Sestry

Jana Novotná, Bc. Kateřina Kammelová, Zdenka Verová, Květoslava Hudcová, Světlana Ftáčková, Bc. Natálie Matějková, Ing. Lenka Steinmetzová a kolektiv sester

Tel.:
+420 416 723 479

Ordinační hodiny

Nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Praktické informace

Co mít s sebou na akutní ošetření: platný OP nebo jiný doklad totožnosti, kartu zdravotní pojišťovny, seznam léků, které používáte, hotovost nebo platební kartu na úhradu regulačního poplatku.

Co mít s sebou na plánovaný příjem: platný OP nebo jiný doklad totožnosti, kartu zdravotní pojišťovny, doklad o pracovní neschopnosti, doporučení lékaře k hospitalizaci (pozvánka), seznam léků, které používáte, telefonní číslo na osobu, které mohou být poskytovány informace.

Doprava z nemocnice po ošetření: Pacient by měl být připraven na možnost, že bude neplánovaně hospitalizován nebo půjde po ošetření domů. Doprava sanitním vozem na náklady zdravotních pojišťoven je určena výhradně pacientům, kteří se nemohou z vážných důvodů dopravit hromadnou dopravou nebo autem (nemohou sedět, potřebují nosítka, ...). Na sanitní vůz domů není automatický nárok jen proto, že byl pacient sanitou přivezen. K dispozici je taxi služba pro ty, které nemůže autem odvést nikdo z rodiny či blízkých. Kontakty jsou k dispozici u pracovníka recepce nebo personálu Urgentního příjmu.

Prosím, čekejte