Centrální sterilizace

Umístění: pavilon H, 0. podlaží - vyšetřovací komplement


Odděleni centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu při přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště nemocnice.
Oddělení centrální sterilizace se svými úkoly a zaměřením řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče.
Předmětem činnosti pracoviště je komplexní předsterilizační příprava, kompletace balení, sterilizace v moderních přístrojích. Výsledkem musí být sterilní zdravotnický prostředek.

K zabezpečení tohoto požadavku je oddělení vybaveno moderní sterilizační technikou:

  • 2 parní sterilizátory s vlastním vyvíječem,
  • 1 plazmový sterilizátor,
  • 2 mycí a dezinfekční automaty,
  • 1 ultrazvuková čistička,
  • svářečky sterilizačních obalů,
  • tlakové vodní a vzduchové pistole.

Vrchní sestra

Bc. Monika Pánková

Tel.:
+420 416 723 318
Email:

Provozní doba

Pondělí - Pátek   6:00 - 14:30
Prosím, čekejte