Dětské oddělení

Umístění: pavilon B, 4. a 5. podlaží
Kontakt: +420 416 723 556

Doporučená doba návštěv: Ve všední dny 14:00 – 17:00, víkendy a svátky 14:00 – 17:00, na stanici novorozenců na nadstandardním pokoji 9:00 – 19:00, návštěvy na oddělení JIP - pouze 2 osoby na 30 min. Návštěvy mimo tuto dobu vždy s povolením ošetřujícího lékaře nebo sestry. Dítě smí opustit oddělení pouze s rodičem a se souhlasem lékaře.

Informace o pracovišti

Poskytuje a zajišťuje všestrannou zdravotnickou péči o děti a dorost od narození až do dovršení 19ti let věku v základních oborech.
Poskytuje péči hospitalizovaným dětem s akutním nebo chronickým onemocněním, s onemocněním dýchacích cest, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, ale i řady dalších nemocí, onemocnění krevního oběhu, pojivové tkáně.
Poskytuje a zajišťuje péči o pacienty při diagnostických výkonech, které nelze provést ambulantně.
Zajišťuje kontrolní péči o dětské pacienty formou ambulantního ošetření v době po propuštění z nemocnice.
Zajišťuje nepřetržitě péči o pacienty, kterým nebylo z jakéhokoliv důvodu poskytnuto ošetření u svého obvodního lékaře.
V návaznosti na společný lůžkový fond operačních oborů pečujeme o děti s onemocněním chirurgickým, ortopedickým, urologickým, v oblasti ORL, stavy po úrazech.

Je zajištěna návaznost na specializované obory: ambulantní kardiolog, alergolog, endokrinolog...
Snahou všech pracovníků dětského oddělení je spokojený pacient, zkracovat dobu hospitalizace, maximum péče převádět do ambulantních složek.
Dětské oddělení spolupracuje celkem se všemi dětskými zdravotními obvody pro děti a dorost ve spádové oblasti Litoměřicka, Lovosicka a Roudnicka.

Při potřebě péče o dětské pacienty v nemocnicích vyššího stupně, dětské oddělení spolupracuje s dětskými klinikami – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Fakultní nemocnice v Praze – Motol, aj.

Na dětském oddělení je dětem k dispozici herna, jež je vybavena didaktickými pomůckami pro děti od batolícího věku až po juniorský věk, kde za dohledu herních specialistek děti vykonávají individuální činnost, tráví volný čas mezi vyšetřením nebo léčením, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje.

Pokoje pro matku a dítě jsou samostatně vybaveny vlastním sociálním zařízením. Dodržujeme Chartu práv dětí v nemocnici.

Stanice starších dětí

Kde nás najdete: Pavilon B, 4. podlaží

Tel.:
+420 416 723 177

Stanice kojenců

Kde nás najdete: Pavilon B, 5. podlaží

Tel.:
+420 416 723 174

Stanice dětská JIP

Kde nás najdete: Pavilon B, 5. podlaží

Tel.:
+420 416 723 515

Stanice novorozenci

Kde nás najdete: Pavilon E, 2. NP

Tel.:
+420 416 723 434

Informace o stavu narozeného dítěte

Informace o stavu narozeného děťátka podáváme pouze rodičům dítěte a osobám s uvedeným souhlasem rodičů.
  • Toto oddělení poskytuje poporodní péči všem narozeným dětem.
  • Novorozenecké oddělení je plně vybaveno přístrojovou technikou pro zajištění patologického novorozence pro nezbytně nutné období resuscitace a další péče do transportu na vyšší pracoviště zabývající se péčí o rizikové a nedonošené novorozence (návaznost na pracoviště Neontologické JIP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, v Mostě, v Praze). V plném rozsahu zajišťuje péči o zdravé donošené děti, zajišťuje standardní vyšetření novorozeneckých screeningů, včetně ultrasonografie ledvin, vyš. katarakty, vyš. ortopedické, sluchové emise.
  • O novorozence pečuje zkušený a vyškolený tým kvalifikovaných lékařů a sester dětského oddělení systémem ,,rooming in“.
  • Pokud to zdravotní stav novorozence a maminky umožňuje, novorozenec je do půl hodiny po porodu přiložen k matce a poté je stále v blízkosti a v péči matky, pod stálým dohledem sester.
  • Dvoulůžkové pokoje pro matku a dítě jsou vybaveny sociální zařízením a vybavením potřebným pro celodenní ošetřování novorozence.
Novorozenecké oddělení získalo v roce 2007 certifikát Baby Friendly Hospital (nemocnice přátelská k dětem) a snaží se dodržovat deset kroků k úspěšnému kojení.  

Praktické informace

Ubytování doprovodu

Informace k ubytování doprovodu dětí hospitalizovaných na dětském oddělení:

Náklady spojené s ubytováním a poskytnutím stravy doprovodu dětí do šesti let věku jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Poskytnutí hospitalizačního lůžka pro doprovod dětí starších šesti let je zpoplatněno dle aktuálního ceníku nehrazených služeb. O ubytování doprovodu dítěte vždy rozhoduje lékař!

Pokud potřebujete, můžeme vám na pobyt s dítětem v nemocnici vystavit PN (pracovní neschopnost). V případě, že musí druhý z rodičů pečovat doma o vaše další dítě, o které jinak pečujete vy, vystavíme mu OČR (ošetřování člena rodiny). Tyto skutečnosti je třeba nahlásit ošetřujícímu lékaři.

Nadstandardní pokoje

Pro dítě a jeho doprovod nabízíme dva nadstandardní pokoje (pokoje hotelového typu s televizí, vysokorychlostním internetem, lednicí, rychlovarnou konvicí, nádobím, ručníky apod.).  Ubytování na těchto pokojích je možné dohodnout při příjmu na oddělení a je poskytnuto pouze s ohledem na zdravotní stav dítěte. Tyto pokoje nelze předem rezervovat.
Cena: dle aktuálního ceníku nehrazených služeb

Více informací k nadstandardním pokojům na tel. čísle +420 416 723 177. 
Prosím, čekejte