Oddělení klinických laboratoří

Umístění: pavilon H, 2. NP (od hl. vchodu vás povede žlutá značka)

Informace o pracovišti

Kontakt:

+420 416 723 494 -> klinická mikrobiologie

+420 416 723 366 -> klinická biochemie - rutinní laboratoř
+420 416 723 359 -> hematologie a koagulace
+420 416 723 355 -> krevní banka
+420 416 723 360 -> imunochemie
+420 416 723 370 -> pohotovostní služba biochemie
+420 416 723 371 -> pohotovostní služba hematologie a transfúze


Úsek klinické biochemie a hematologie

Úsek se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku a jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, hematologických, koagulačních, imunohematologických a mikroskopických metod.

Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení a center litoměřické nemocnice, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Litoměřicích a okolí. Řada vyšetření je využívána i veterinárními lékaři pro zvířecí klientelu. V nepřetržitém provozu OKBH je prováděno více než 3.500 analýz denně.


Úsek mikrobiologie

Tento úsek provádí kompletní mikrobiologickou diagnostiku bakteriologickou, serologicko-virologickou, mykologickou, parazitologickou jak pro pacienty v litoměřické nemocnici, tak i pro pacienty praktických lékařů a ambulantních specialistů ve spádové oblasti litoměřicka. Zprostředkovává vyšetření prováděná v ústecké Masarykově nemocnici. a v Národních referenčních laboratořích Státního zdravotního ústavu v Praze.

Oblast pracovního zaměření úseku mikrobiologie:

  • Zajišťujeme diagnostiku lékařsky významných bakterií, kvasinek a parazitárních patogenů na základě mikroskopického, aerobního a anaerobního kultivačního vyšetření se stanovením citlivosti na ATB a chemoterapeutika v kvantitativním i kvalitativním stanovení citlivostí.
  • Provádíme nepřímý serologický průkaz protilátek v krvi pacientů při infekčních chorobách a komplikacích, při imunologických vyšetřeních identifikujeme i antigeny u různých chorobných stavů.
  • U vyšetření na HIV je k dispozici mezinárodní certifikát v angličtině a ruštině.
  • V laboratorních postupech využíváme genetické sondy a automatizované kultivační a diagnostické systémy pro bakteriologickou i imunologickou diagnostiku.
  • Kvalita diagnostiky na oddělení klinické mikrobiologie je zajištěna a dokumentována účastí 
    v systému externího hodnocení kvality CEM – SZÚ AP Praha.
  • Objednávkou lze zadat vyšetření kontroly funkčnosti sterilizačních přístrojů, bakteriologické vyšetření zevního prostředí (stěry z prostředí), bakteriální osídlení ošetřujícího personálu.

Úseková laborantka mikrobiologie

Dagmar Černá

Tel.:
+420 416 723 818
Email:

Provozní doba

Provoz úseku mikrobiologie, příjem vzorků:
pondělí – čtvrtek: 6:30 – 16:30
pátek:   6:30 – 15:00
sobota: 7:00 – 12:00
neděle: 7:00 – 12:00

Provoz úseku biochemie a hematologie, příjem vzorků:
nepřetržitý provoz

Prosím, čekejte