Léčebna dlouhodobě nemocných

Kde nás najdete:

  • stanice A a D (budova F – 3. a 4. patro) 
  • stanice B (budova E - 3. patro) 
  • stanice E (budova G - 5. patro) 
  • stanice následné péče (budova F – 3. patro) 
  • Počet lůžek: 150


Doporučená doba návštěv:

Pondělí – Neděle 14:00 – 17:00 hod.
-        Po předchozí domluvě lze na oddělení umožnit návštěvu v i v jiném čase. Ovšem s ohledem na ostatní pacienty, plynulý chod oddělení, prováděné léčebné a ošetřovatelské úkony a plánovaná vyšetření.

Spektrum poskytované péče

Doléčování komplikací oběhového, pohybového, zažívacího aparátu.

Našim pacientům zajišťujeme následnou fyzioterapii, dlouhodobou léčebnou a ošetřovatelskou péči. Tuto péči zajišťujeme na 5 stanicích o celkové kapacitě 150 lůžek.
Plánování příjmů/překladů probíhá telefonicky s primářem oddělení. Při péči o naše pacienty spolupracujeme: se sociální pracovnicí, s nutričními terapeuty, s fyzioterapeuty a ergoterapeuty a s odbornými ambulancemi.
Upozorňujeme, že v žádném případě nenahrazujeme sociální pobytová zařízení (např.: Domov pro seniory, Domov s pečovatelskou službou, atd.). Je tedy nutné včas zahájit úkony nutné k zajištění místa v adekvátním typu zařízení. S tím Vám může pomoci naše sociální pracovnice.

Poskytování informací o zdravotním stavu:

-        Pouze osobám uvedeným pacientem v informovaném souhlasu.
-        O zdravotním stavu poskytuje informace lékař, o ošetřovatelské péči poskytuje informace sestra.
-        Telefonické informace od 11 hod. – volající musí být uveden v informovaném souhlasu a musí se prokázat domluveným heslem.
-        Osobní podání informací od lékaře je možné na oddělení od 14:00 – 15:20 hod.
-        Eventuálně v jiný čas, po předchozí domluvě na jednotlivých stanicích.
Primář

MUDr. Jaroslav Pršala

Tel.:
+420 416 723 583
Email:

Vrchní sestra

Bc. Petra Barvínková

Tel.:
+420 416 723 584
Email:

Sekretariát

Jana Lipšová

Tel.:
+420 416 723 429

Sociální pracovnice

Mgr. Nikola Nováková

Tel.:
+420 416 723 874

Stanice A

Momentálně uzavřena

Stanice B

- budova E, 3. patro

- ženy

Lékař

MUDr. Jitka Valtrová

Tel.:
+420 416 723 511

Staniční sestra

Jitka Müllerová

Tel.:
+420 416 723 265

Stanice C + následná péče

- budova F, 3. patro

- oddělení následné péče – pacienti s poj. 207, 211

- muži i ženy

Lékař

MUDr. Marie Thonová

Tel.:
+420 416 723 272

Staniční sestra

Miloslava Bajerová DiS.

Tel.:
+420 416 723 271

Stanice D

- budova F
- 3. patro
- muži

Lékař

MUDr. Dita Havlíková

Tel.:
+420 416 723 246

Staniční sestra

Vladimíra Rochlová

Tel.:
+420 416 723 245

Stanice E

budova G, 5. patro

- muži i ženy

Lékař

Prim. MUDr. Jaroslav Pršala

Tel.:
+420 416 723 583

Staniční sestra

Petra Hisemová

Tel.:
+420 416 723 647

Ke stažení

Informace propacienty a návštěvy

Prosím, čekejte