Odběrová ambulance

Umístění: pavilon B, 1. podlaží (ordinace č. 8)

Žádáme pacienty s podezřením nebo prokázaným onemocněním Covid-19, aby se na odběry dostavili až po 13. hodině a po předchozím telefonickém nahlášení.

 • Všichni pacienti odběrové místnosti se musí registrovat na recepci
 • Způsob objednání: na odběr krve se dostavte bez objednání, nalačno, pouze s vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře

Sestra

Yveta Šulcová

Tel.:
+420 416 723 543

Sestra

Jaromíra Hájková

Tel.:
+420 416 723 543

Sestra

Eva Baboráková, DiS.

Tel.:
+420 416 723 543

Ordinační hodiny

Pondělí – Pátek  
 • 6:30 - 8:00(odběry pro diabet. poradnu)
 • 8:15 - 11:30 (ostatní odběry)
 • 12:00 - 13:30 (ostatní odběry)

Odběry pro diabetickou poradnu

Každý den se od 6,30 do 8,00 hodin provádějí odběry pro diabetickou poradnu - odběr krve ze žíly (venózní) na glykémii a glykovaný hemoglobin a odběr vzorku moče. Každý pacient do diabetické poradny se nejdříve zaregistruje na recepci u hlavního vchodu, kde dostane přidělené číslo, pod kterým se odběry evidují. Odběry se provádějí nalačno, proto jsme v naší odběrové místnosti zřídili koutek pro diabetiky, kde si mohou po odběru aplikovat inzulín sami nebo jim aplikaci provede sestra.

Testy oGTT

Testy oGTT (orální glukózotoleranční test) pro těhotné ženy jsou prováděny v úterý, čtvrtek a pátek od 7.00 hodin. V nutných případech se vyšetřeníprovede po dohodě i v jiný pracovní den. Na vyšetření je třeba se předem objednat.

Odběry dětí

Odběry z prstu (kapilární) jsou prováděny u dětí od 4 let věku, odběry ze žíly (venózní) jsou prováděny u dětí od 6 let věku. U mladších dětí se odběry provádí na dětském oddělení nemocnice (pavilon B, 5. podlaží).

O Odběrové ambulanci

Odběrová ambulance je centrální pracoviště pro odběr venózní krve ze žíly a kapilární krve z prstu u ambulantních pacientů nemocnice.
 • Denně je zde provedeno 100-130 odběrů
 • Odebíráme krev dětem od 4 let a dospělým
 • Současně s odběrem krve si od pacienta převezmeme k vyšetření i jiný biologický materiál – moč, sputum, stolice
 • Odebraný materiál se posílá k vyšetření do:
  • Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z. – do mikrobiologické, hematologické, biochemické, imunologické a transfuzní laboratoře
  • specializovaných laboratoří (Imunologie Ústí n.L. aj.)
 • Pacienti do odběrové ambulance mohou přijít se žádankami od lékařů z odborných ambulancí nemocnice nebo od praktických lékařů. Bez řádně vyplněné žádanky (označené požadované vyšetření, razítko zdravotnického zařízení) nelze odběr provést
 • Všichni pacienti odběrové místnosti se musí registrovat na recepci
 • Při odběrech krve používáme vakuový systém zkumavek, které zvyšují kvalitu provedeného odběru (preanalytickou část vyšetření) a bezpečnost pacienta i personálu
 • Předání laboratorních výsledků zajišťují pracovníci laboratoře. Výsledky tak dostane daná ambulance v nemocnici, ale i praktický lékař, který pacienta na vyšetření do nemocnice poslal
 • Způsob objednání: na odběr krve se dostavte bez objednání, nalačno, pouze s vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře

Odběry za úhradu pacienta

Nemocnice Litoměřice, o.z., provádí i odběry za úhradu na požádání pacienta (např. HIV, cholesterol aj.). Požadovaný odběr je třeba nahlásit sestrám odběrové místnosti, které zajistí jeho vyúčtování a následné provedení. Výsledek si pacient buď osobně převezme v laboratoři nebo je mu na požádání zaslán poštou.
Prosím, čekejte