Odběrová ambulance

Umístění: pavilon B, 1. podlaží (ordinace č. 8)
Způsob objednání: Na odběr krve se dostavte bez objednání, nalačno, pouze s vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře. Všichni pacienti odběrové místnosti se musí registrovat na recepci.

Informace o pracovišti

Odběrová ambulance je centrální pracoviště pro odběr venózní krve ze žíly a kapilární krve z prstu u ambulantních pacientů nemocnice. Denně je zde provedeno 100-130 odběrů. 
Odebíráme krev dětem od 4 let a dospělým
Současně s odběrem krve si od pacienta převezmeme k vyšetření i jiný biologický materiál – moč, sputum, stolice.

Odebraný materiál se posílá k vyšetření do:
  • Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z. – do mikrobiologické, hematologické, biochemické, imunologické a transfuzní laboratoře
  • Specializovaných laboratoří (Imunologie Ústí n.L. aj.)

  Pacienti do odběrové ambulance mohou přijít se žádankami od lékařů z odborných ambulancí nemocnice nebo od praktických lékařů. Bez řádně vyplněné žádanky (označené požadované vyšetření, razítko zdravotnického zařízení) nelze odběr provést
  Všichni pacienti odběrové místnosti se musí registrovat na recepci
  Při odběrech krve používáme vakuový systém zkumavek, které zvyšují kvalitu provedeného odběru (preanalytickou část vyšetření) a bezpečnost pacienta i personálu.
  Předání laboratorních výsledků zajišťují pracovníci laboratoře. Výsledky tak dostane daná ambulance v nemocnici, ale i praktický lékař, který pacienta na vyšetření do nemocnice poslal.

  Sestra

  Yveta Šulcová

  Tel.:
  +420 416 723 543

  Sestra

  Jaromíra Hájková

  Tel.:
  +420 416 723 543

  Sestra

  Lenka Pudrová

  Tel.:
  +420 416 723 543

  Regina Ďurčová

  Tel.:
  +420 416 723 543

  Ordinační hodiny

  Pondělí – Pátek  
  • 6:30 - 8:00(odběry pro diabet. poradnu)
  • 8:15 - 12:00 (ostatní odběry)
  • 12:30 - 13:30 (ostatní odběry)

  Odběry pro diabetickou poradnu

  Každý den se od 6,30 do 8,00 hodin provádějí odběry pro diabetickou poradnu - odběr krve ze žíly (venózní) na glykémii a glykovaný hemoglobin a odběr vzorku moče. Každý pacient do diabetické poradny se nejdříve zaregistruje na recepci u hlavního vchodu, kde dostane přidělené číslo, pod kterým se odběry evidují. Odběry se provádějí nalačno, proto jsme v naší odběrové místnosti zřídili koutek pro diabetiky, kde si mohou po odběru aplikovat inzulín sami nebo jim aplikaci provede sestra.

  Testy oGTT

  Testy oGTT (orální glukózotoleranční test) pro těhotné ženy jsou prováděny v úterý, čtvrtek a pátek od 7.00 hodin. V nutných případech se vyšetřeníprovede po dohodě i v jiný pracovní den. Na vyšetření je třeba se předem objednat.

  Odběry dětí

  Odběry z prstu (kapilární) jsou prováděny u dětí od 4 let věku, odběry ze žíly (venózní) jsou prováděny u dětí od 6 let věku. U mladších dětí se odběry provádí na dětském oddělení nemocnice (pavilon B, 5. podlaží).

  Odběry za úhradu pacienta

  Nemocnice Litoměřice, o.z., provádí i odběry za úhradu na požádání pacienta (např. HIV, cholesterol aj.). Požadovaný odběr je třeba nahlásit sestrám odběrové místnosti, které zajistí jeho vyúčtování a následné provedení. Výsledek si pacient buď osobně převezme v laboratoři nebo je mu na požádání zaslán poštou.
  Prosím, čekejte