Klinická psychologie

Umístění: pavilon B, 3. podlaží, dveře číslo 351

Poskytovaná péče:

 • Klinická diagnostika pro osoby starší 15ti let – komplexní vyšetření osobnosti, případně diagnostika duševní poruchy (onemocnění).
 • Individuální psychoterapie – dlouhodobá spolupráce s jednotlivcem vedená k rozvoji osobnosti, řešení psychických a vztahových problémů. Také podpůrná terapie pro pacienty s psychiatrickou diagnózou (duševním onemocněním).
 • Individuální poradenství – psychologické poradenství, zprostředkování kontaktů na další odborníky (např. psychiatrickou pomoc apod.).
 • Krizová intervence – pomoc v náhlé akutní psychické krizi.
 • Relaxační metody a hypnóza – provádění hypnoterapie, pomoc při zmírnění psychické tenze, únavy, bolestivých stavů.
 • Psychologická práce s rodinnými příslušníky pacientů na lůžku.
 • Prevence psychologických problémů zdravotnických pracovníků – individuální a skupinová práce.
 • Dopravně psychologické vyšetření řidičů.
 • Pomoc s konzultací o psychologické a psychiatrické léčbě.
 • Nácvik kognitivních funkcí po těžkých úrazech a onemocněních.
 • Adiktologické poradenství – poradenství při problémech vzniklých závislostí na návykových látkách.

 Způsob objednání:

 • Přijímáme pouze předem objednané pacienty.
 • Objednání je možné denně osobně nebo telefonicky nejlépe mezi 8.-9. hodinou.
 • V mimořádném případě je možné domluvit návštěvu nebo přítomnost psychologa na lůžkovém oddělení. 
 • Ke klinicko-diagnostickému vyšetření není nutné doporučení odborného lékaře, rozhoduje o tom klinický psycholog.

Psycholog

Mgr. Tereza Kratochvílová

Tel.:
+420 416 723 540, +420 416 723 803

Sestry - terapeuté

Irena Třebická, Miroslava Pištěcká

Tel.:
+420 416 723 540, +420 416 723 803

Ordinační hodiny

Pondělí        8:00 - 12:00           13:00 – 16:00
Úterý           8:00 - 12:00           13:00 – 16:00
Středa         8:00 - 12:00           13:00 – 17:00

Čtvrtek       8:00 - 12:00           pouze terapeuté              
                    13:00 – 16:00        pouze terapeuté
Pátek          8:00 - 12:00           pouze terapeuté              
                    13:00 – 16:00        pouze terapeuté
Prosím, čekejte