Důležité upozornění

Lůžkové oddělení rehabilitace bude ve dnech 15. 7. - 4. 8. 2024 uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Rehabilitační oddělení

Umístění: budova E, 4. podlaží
Způsob objednání: K přijetí je nutné písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře. Telefonická nebo osobní domluva s upřesněním data nástupu na lůžkové oddělení na tel. +420 416 723 396.


Doporučená doba návštěv: PO - NE 14:00 - 17:00

Informace o pracovišti

Na rehabiilitačním oddělení je nabízena:

 • fyzioterapie 
 • ergoterapie
 • v případě potřeby péče klinického logopeda a klinického psychologa

Zástupce primáře

MUDr. Květa Štruplová

Tel.:
+420 416 723 428

Úseková fyzioterapeutka - rehabilitace hospitalizovaných

Bc. Helena Šrámková

Tel.:
+420 416 723 388
Email:

Úseková fyzioterapeutka - rehabilitační ambulance

Martina Korčáková

Tel.:
+420 416 723 119
Email:

Praktické a doplňující informace

V den nástupu by si měl klient přinést s sebou:

1. Zdravotní dokumentaci a doporučení indikujícího lékaře včetně rtg dokumentace, které se týkají jeho postižení.
2. Zdravotní technické pomůcky, jež využívá doma: berle, chodítko, vozík, plenky…. apod.
3. Nezbytné léky, které dlouhodobě užívá klient v domácích podmínkách
4. Cvičební úbor a kvalitní sportovní obuv
5. Osobní a hygienické potřeby, spodní prádlo na převlečení.

Fyzioterapie

Co nabízí fyzioterapie:

 • Individuální léčebná tělesná výchova při bolestech zad, po úrazech, operacích, amputacích, CMP, parezách, plegiích, …
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Reflexní masáže
 • Manuální a přístrojová lymfodrenáž
 • Léčba funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Škola zad
 • Cvičení dle Bobath konceptu
 • Cvičení na míčích
 • Redcord
 • Léčebné postupy dle Čápové, Vojty, Koláře, Brunkow…
 • Vířivé koupele končetinové
 • Parafín, elektroterapie, přístrojová trakce, magnetoterapie
 • Cvičení na motodlahách (ramenní, kolenní, hlezenní, zápěstní)
 • Nácvik chůze na rehabilitačním chodníku
 • Polohovací stůl
 • Armeospring
 • Elektroléčebné procedury, vodoléčba - částečné koupele a možnost celkové koupele
 • Nadstandardní terapie (hradí klient) – laseroterapie, kineziotaping, vířivé kopele, lymfodrenáže, rázová vlna, akupunktura 
Pracovní doba fyzioterapeutů: pondělí až pátek 7:00 – 15:30, sobota 7:00 – 13:00 (pouze pro lůžkovou část, RHB a čerstvé operanty). Kontaktní telefon: +420 416 723 388.

Fyziterapeuté na lůžkové rehabilitaci zajišťují rehabilitaci na všech odděleních nemocnice dle rozpisu rehabilitačního lékaře.

Ergoterapie

Co nabízí ergoterapie:

  • Vyšetření schopností pacienta – ADL, Bartel,….
  • Nácvik všedních denních činností u pacientů se sníženou nebo omezenou pohyblivostí
  • Práce v dílně s různými materiály
  • Využití motodlah a přístroje Armeospring
Prosím, čekejte