Dotazníky spokojenosti - Nemocnice Most, o.z.

V rámci sledování kvality poskytované zdravotní péče si Vám dovolujeme předložit k vyplnění dotazníky spokojenosti se službami v naší nemocnici. Výsledky dotazníkové akce budou sloužit jako informace o kvalitě poskytované péče a budou využity pro její zlepšení.

Vyplněný dotazník můžete zaslat na adresu: 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Úsek systému řízení
J.E.Purkyně 270
434 64 Most

nebo na e-mail:  simona.jezkova@kzcr.eu
Předem Vám děkujeme za vyjádřený názor či připomínky.


Prosím, čekejte