Důležitá informace UA point

UA point pro děti v budově C, 1. NP bude ve dnech 1. 7. (státní svátek) a 19. 7. 2024 uzavřen z důvodu nepřítomnosti lékařky.

Пункт UA для дітей корпусу С, 1 поверх не працюватиме 1 липня (святковий день) та 19 липня 2024 року у зв’язку з відсутністю лікаря.

Dětské a dorostové oddělení

Umístění: Budova: C, Patro: 1.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost, tedy dětským pacientům ve věku 0 - 19 let, nejen z okresu Most ale i z přilehlých regionů.

Struktura:
- lůžková část oddělení dětského a dorostového
- novorozenecké oddělení
- JIRP novorozeneckého oddělení a JIRP pro kojence a větší děti

Specializované ambulance:
- dětská alergologicko-imunologická ambulance
- dětská kardiologická ambulance
- dětská nefrologická ambulance
- dětská neurologická ambulance
- pediatrická odborná ambulance


Popis a výkony oddělení

Svým rozsahem a zaměřením dětské a dorostové oddělení zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů, mj. i v dětské neurologii.
Perinatologické centrum, které zabezpečuje specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorii, je jedním z 12 pracovišť v České republice. Nedílnou součástí je transportní služba a banka mateřského mléka (viz Ke stažení). Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací.

Perforace ušních lalůčků

Perforace ušních lalůčků se provádí každou středu 14:00 -15:00 hod. v budově C, 1. NP, v odborných dětských ambulancích vždy po telefonickém objednání na 

tel. +420 476 172 123.

Doporučené návštěvy na Dětském a dorostovém oddělení

V souladu s Chartou práv hospitalizovaného dítěte jsou na našem oddělení povoleny návštěvy takto:

 Stanice A+C – rodinní příslušníci kdykoliv během dne (maximálně do 20:00; prosíme respektujte noční klid dětí v čase 20:00 - 07:00)

  • návštěvy mimo rodinné příslušníky 15:30 – 17:00h

Pediatrický JIRP B - dle stavu dítěte a dohody s lékařem kdykoliv, návštěvy povoleny jen rodinným příslušníkům

Stanice patologických novorozenců JIP „D“ + JIRP „E“ -  návštěvy povoleny pouze rodičům a prarodičům.


Laktační poradkyně

Na telefonním čísle +420 476 172 128 vám vyškolené laktační poradkyně nabízejí pomoc a podporu při problémech s kojením (nonstop).

Banka mateřského mléka

Milé maminky,

informace o bance mateřského mléka naleznete ZDE.


Zástupce primářky

MUDr. Petr Janec, MHA

Tel.:
+420 476 172 166
Email:

Staniční sestra

Radka Havlínová

Tel.:
+420 478 032 120
Email:
Tel.:
+420 476 173 563 - lékaři

Přístrojové vybavení

Dětské oddělení disponuje plnou škálou přístrojového vybavení zajišťující nejspecializovanějsí péči perinatologického centra a všech JIRP ( ventilátory, inkubátory, výhřevná lůžka). Z diagnostických přístrojů to je hlavně UZ přístroj, pojízdný RTG přísrtoj, EKG, analyzátor krevních plynů a pod.)

Lůžka

Počet lůžek: 97


Prosím, čekejte