Interní oddělení I

Umístění: Budova: B, Podlaží: 3.a 4.

Oddělení přijímá neselektované pacienty ze spádové oblasti mostecka a okolí.
Příjmová ambulance centrálního příjmu je společná pro obě interní oddělení.

Návštěvy

Informace k návštěvním hodinám, organizaci návštěv a podávání informací o zdravotním stavu pacientů

Standardní stanice

Doporučené návštěvní hodiny pro standardní stanice: denně od 14:00 do 20:00 hodin.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař v pracovních dnech v době od 14:00 do 14:30 hodin.

Telefonické informace jsou podávány pouze osobám, které jsou uvedeny v dokumentu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. SOUHLAS PACIENTA S HOSPITALIZACÍ.

 

Jednotka intenzivní péče

Doporučené návštěvní hodiny: denně od 14.00 hodin do 15:00 hodin, od 18:00 do 18:30 hodin

Po dohodě se zdravotnickým pracovníkem jsou možné návštěvy mimo uvedené doporučené hodiny. Aby nebyl pacient přetížen, zůstávejte na návštěvách krátce. U lůžka pacienta by neměly být více než dvě návštěvy.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař v pracovních dnech v době od 14:00 do 14:30 hodin, dle závažnosti stavu pacienta kdykoliv.

Telefonické informace jsou podávány pouze osobám, které jsou uvedeny v dokumentu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. SOUHLAS PACIENTA S HOSPITALIZACÍ.


Lůžka

Počet lůžek: 83

Nabídka nadstandardních pokojů - Nemocnice Most, o.z.:

Nemocnice Most, o. z. nabízí možnost ubytování při hospitalizaci v nadstandardně vybavených pokojích.

1.Interní oddělení má k dispozici 4 nadstandardní pokoje za cenu 400.- Kč.


Interní oddělení II

Umístění: Budova: B, Patro: 6.

Oddělení přijímá neselektované pacienty ze spádové oblasti mostecka a okolí
Příjmová ambulance centrálního příjmu je společná pro obě interní oddělení. 
Interní oddělení II. se rozděluje na interní oddělení II. A - mužská stanice a  II. B - ženská stanice.

NOVINKA

Od 1. 1. 2023 je na každé stanici k dispozici jeden nadstandardní pokoj s vlastním sociálním zařízením.


Návštěvy

Návštěvy pacientů jsou na oddělení denně.  Během návštěv Vás prosíme o respektování nároku na klid a soukromí ostatních pacientů. Z tohoto důvodu žádáme o akceptování doporučené doby návštěv v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.   Návštěvy prosím ukončete nejpozději do 20:00 hod. Od 20:30 hod do 5:30 hod. je oddělení z důvodu bezpečnosti uzamčeno.

Lůžka

Počet lůžek: 60

Upozornění

Z provozních důvodů je v současné době počet lůžek na Interním oddělení II. redukován na obou stanicích 2A i 2B na celkovou kapacitu 2x25 lůžek.

Prosím, čekejte