Komplement - diagnostika

Úsek klinické hematologie a transfuzní služby
Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, tel.: +420 412 332 551

Úsek klinické biochemie
Pavilon II – Lesní 1062/26, tel. +420 412 332 535


Odběrové ambulance

Odběrová ambulance - POLIKLINIKA Rumburk
Jiráskova 1378/4 – POLIKLINIKA (přízemí), 408 01 Rumburk
Telefon: +420 412 359 537
PROVOZNÍ DOBA: pondělí až pátek 6:30 – 8:30 hod. Úterý + DIA odběry pro MUDr. Tošovského
 
Odběrová ambulance – PAVILON II (PODHÁJÍ RUMBURK)
Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk
Telefon: +420 412 332 537
PROVOZNÍ DOBA: pondělí až pátek 6:30 - 9:00 hod.
 
Odběrová ambulance - POLIKLINIKA Varnsdorf
Poštovní 2060, 407 47 Varnsdorf, 1. patro
Telefon: +420 412 333 381
PROVOZNÍ DOBA: pondělí až pátek 5:45 - 8:00 hod. Odběry krve, odběry na DIA poradnu a orální glukózové toleranční testy + moče
 
Odběrová ambulance v Městské knihovně ve Šluknově 
T.G.Masaryka 638, 407 77 Šluknov
Telefon: +420 412 386 314, +420 412 332 106
PROVOZNÍ DOBA: pouze pondělí  06:45 - 08:15 hodin + odběry pro DIA

Informace pro pacienty

Při odběrech krve používáme jednorázový systém zkumavek, které zvyšují kvalitu provedeného odběru a bezpečnost pacienta i personálu. Všechny pomůcky pro odběr krve jsou jednorázové, jsou určeny pouze pro jednoho pacienta.

Jak se chovat před odběrem? Pokud se chystáte na odběr krve, nebo jiné tělní tekutiny, pamatujte, že byste kvůli správnému výsledku měli dodržet několik základních pravidel: 

·         den před odběrem ani v den odběru se nedoporučuje fyzicky náročné cvičení, které by mohlo způsobit zkreslení výsledků;

·         den před odběrem kolem 16. hodiny byste měli omezit přísun některých potravin, které by se na výsledku testů mohly projevit – rozhodně se proto vyhněte alkoholu, čokoládě, ořechům, doporučuje se lehká strava;

 • stále platí, že je vhodné dostavit se k odběrům nalačno, je však dobré před odchodem z domu vypít větší množství (alespoň čtvrt litru) vody nebo neslazeného čaje;
 • po odběru pacient vyčká pokynů odběrové sestry a odběrovou místnost opustí až po řádném ošetření paže po vpichu;
 • je třeba včas upozornit sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem,
 • po odběru se doporučuje paži nenamáhat a nenosit těžká břemena;
 • ranní moč: střední proud moče po omytí zevního genitálu; zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem;
 • sběr moče: během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin, za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin, to znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

 K odběru je nutná žádanka od lékaře a kartička pojištěnce.

Výsledek vyšetření je automaticky odeslán lékaři, jakmile je vyhotoven.


vedoucí OKBH

RNDr. Marie Pechová

Tel.:
+420 412 332 535,
Tel.:
+420 412 332 977
Email:

metrolog, odborný technický pracovník

Milan Ledvina

Tel.:
+420 412 332 535
Tel.:
+420 412 332 977
Email:

Spektrum péče

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) spadá spolu s dalšími diagnostickými obory do tzv. komplexu nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk.

Tvoří společné laboratorní zázemí a vybavení na pracovišti Rumburk, kde  provádí vyšetření biologického materiálu zajišťující zdravotní péči  v oborech klinická biochemie, hematologie a transfuzní služba, imunologie, mikrobiologie, toxikologie a vyšetření spermiogramů z odbornosti sexuologie. Jedná se o základní i specializovaná vyšetření těchto odborností.

Provádíme rutinní i speciální vyšetření z plné krve, séra, plazmy, moče, nejen pro pacienty naší nemocnice, ale i pro pacienty soukromých lékařů z Rumburku a okolí. Zajišťujeme nepřetržitý provoz a konzultační služby pro lékaře.

Oddělení úspěšně splnilo podmínky Auditu II, pro registrovanou odbornost 801 a 818, včetně výkonů sdílených s touto odborností. Získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu II. Audit se uskutečnil 19. 11. 2020 a 7.1. 2021, jeho splněním je přínosem jak pro pacienty, tak pro pojišťovny z hlediska nasmlouvání výkonů.

OKBH je evidováno v Registru klinických laboratoří v Národním autorizačním středisku pro klinické laboratoře (NASKL) při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Nabízené služby

OKBH poskytuje:

 • základní biochemická vyšetření v krvi, moči, dalších tělesných tekutinách a biologických materiálech;
 • základní hematologická a koagulační vyšetření krve;
 • specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních markerů, lékových koncentrací, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech);
 • základní sérologická vyšetření;
 • základní a některé speciální imunohematologická vyšetření;
 • mikrobiologická vyšetření;
 • spermiogramy;
 • konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie;
 • ambulantní péči o pacienty s hematologickými poruchami;
 • vyšetření pro veterinární účely;
 • odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, zpracování dat v laboratorním informačním systému;
 • výsledky jsou předávány na tištěných listech a trvale archivovány v informačním systému OKBH.

Vyšetření pro veterinární účely:

 • veterinární lékaři odesílají na OKBH  biologický materiál od zvířat s požadavky na svých žádankách;
 • veterinární lékaři obdrží na vyžádání odběrový materiál, který používá OKBH tento materiál není zvlášť účtován;
 • všechna vyšetření jsou účtována dle platného ceníku služeb, vyúčtování se provádí ihned při předání výsledkového listu.

Personální zajištění

Lékaři

 • RNDr. Marie Pechová – vedoucí laboratoře, analytický garant odbornosti klinická biochemie a sdílených kódů ostatních odborností
 • MUDr. Ivana Miškovská – zástupce  vedoucího laboratoře, lékařský garant pro klinickou biochemii
 • RNDr. Irena Kučerová – odborný konzultant, interní auditor, analytik
 • MUDr. Regina Pavlásková, MUDr. Jana Vlčková – lékařští garanti pro klinickou hematologii a transfuzní službu.

Laboranti

Absolventi středoškolského studia na zdravotnické škole, někteří se specializací v oboru klinická biochemie, hematologie a transfuzní služba, klinická imunologie,  pracují v třísměnném provozu.

 • Jitka Lichtenberková – vedoucí laborantka
 • Iva Tischerová – manažer kvality
 • Ledvina Milan – metrolog, odborný technický pracovník, zástupce  vedoucí laborantky

Ostatní pracovníci - zaškolení pracovníci – sanitáři pro sanitu

Prosím, čekejte