Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

První nemocnice v teplickém okrese byla zřízena roku 1859 v Krupce a měla 40 lůžek.
V červnu 1888 založilo okresní zastupitelství fond na vybudování nemocnice a ze svých příjmů ukládalo ročně 2 000 zlatých. O tři roky později zastupitelství rozhodlo postavit nemocnici o 130 lůžkách za peníze získaných z fondu, darů a příspěvků okresní nemocenské pokladny.
Na počátku 20. století byl postaven chudobinec, ke kterému byly v roce 1927 přistavěny boční objekty. A v roce 1902 dal průmyslník Grohman postavit dětský pavilon.
Další vývoj nemocnice bohužel zaostával za rozvojem okresu.
V letech 1915 - 1916 byl zřízen infekční pavilon a po válce provizorní tuberkulózní oddělení.
Během I. světové války nemocnice katastrofálně zchátrala. Okresní správní komise tedy začala řešit skandální situaci zpracováním představy o postupné výstavbě nemocnice, a proto zakoupila přilehlé pozemky a v následujících dvou letech byla postavena přijímací budova, obytná budova, provizorní infekční pavilon a přistavěla se obě křídla u chorobince (dnešní interna).
V r. 1928 byla zahájena rozsáhlá dostavba a přestavba nemocnice. Po této výstavbě měla nemocnice 592 lůžek. Hospodářská krize a následně II. světová válka znemožnila realizovat celý plán dostavby. Naopak, nemocnice byla v žalostném stavu a neudržovaná.
Již po válce vzniká primariát urologie, RDG, biochemické a hematologické laboratoře. V polovině 60. let vznikla ambulantní rehabilitace. Na konci 80. let byl dostavěn RDG pavilon, v němž je zároveň nové oddělení ORL (ušní, nosní, krční) s moderními operačními sály.
S nástupem nového vedení NsP v 1990 došlo k zásadnímu přehodnocení dosavadních názorů - maximální péče byla věnována postupné rekonstrukci a hlavně modernizaci stávajících objektů. Součástí této činnosti je i modernizace nové polikliniky, která byla do provozu uvedena roku 1993 a do jejíchž prostor byla postupně umístěna mikrobiologie, hematologie a okresní transfúzní stanice, lékárna, kožní oddělení, klinická biochemie a další.
V polovině 90. let byla v podstatě dokončena rekonstrukce celého interního pavilonu - všechny pokoje mají sprchu a WC. Každé nadstandardní lůžko může být napojeno na monitorovací systém. Zároveň byla v souvislosti s plánem restrukturalizace a modernizace lůžkového fondu zahájena rekonstrukce pravé části ortopedického pavilonu.
V roce 1999 bylo v souladu se závěry komise MZ ČR pro výběrová řízení na lůžka akutní péče dokončeno rozšíření kapacity ARO na 6 lůžek. V závěru téhož roku byl v přízemí pavilonu RDG dobudován diagnostický komplex CT a MR. V červnu 2001 byla dokončena rekonstrukce na gynekologicko-porodnickém odd.(porodnice) včetně vestavby soc. zázemí na určených pokojích. V současné době má každý pokoj vlastní WC a sprchu (přímo vestavěné nebo mimo pokoj). V letech 1993 - 2007 byly zřízeny nadstandardní pokoje (vybavené vlastním sociálním zázemím, telefony, TV apod.) prakticky na všech lůžkových odd.
V roce 2004 byla kromě jiných akcí především obnovena magnetická rezonance na oddělení RDG. Jedná se o špičkový přístroj Magneto Avanti technologie firmy Siemens.
V roce 2005-2006 proběhla mj. rekonstrukce stravovacího provozu a oddělení léčebné výživy a stravování získalo certifikát Shody sytému kritických bodů (HACCP), který také v roce 2007 obhájilo. Součástí Neurologického oddělení nemocnice Teplice je Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění. Pracuje od dubna 2005. Vzniklo na podkladě dříve fungující Poradny pro roztroušenou sklerózu, která v Teplicích pracovala již od konce osmdesátých let. Jde o superkonziliární pracoviště. Poskytuje péči nemocným z celého SZ regionu Čech. Spádová oblast má 1.5 milionu obyvatel. Je jí nejen Ústecký, ale i Liberecký a Karlovarský kraj, které podobně specializované pracoviště nemají. V současnosti sleduje Centrum přibližně 600 nemocných s roztroušenou sklerózou. Toto specializované centrum – jediné v ČR v nemocnici okresního typu, by nemohlo fungovat bez kvalitní spolupráce s ostatními odděleními nemocnice. Poskytuje komplexní péči. Díky magnetické rezonanci na RDG oddělení může v rámci diagnostiky rychle provést MRI vyšetření.
Nemocnice také provozuje jako začleněné zařízení dětský rehabilitační stacionář, kde se za rok léčí přes 2 500 dětí s různým stupněm postižení z celého kraje.
V roce 2007 se na gastroenteorologickém oddělení podařilo znovu vybudovat referenční pracoviště firmy Olympus, na kterém působí kvalifikovaný tým sester a lékařů. Jak přístrojově, tak personálně je gastroenteorologické oddělení v současné době jedním z nejlépe vybavených pracovišť tohoto typu v Ústeckém kraji.

Prosím, čekejte