Kaplanská služba v Nemocnici Teplice, o.z.

Kaplanská služba se realizuje formou osobního setkání nemocničního kaplana s pacientem. Je určena pro nemocné a jejich blízké jak věřící, tak i nevěřící. Nabízí lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností.

Komu konkrétně je tato služba určena?

Například:

-
Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí,smutkem nebo strachem.

-
Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky

-
Pacientům, kteří se uzavřeli vůči svému okolí a je potřeba posílit v nich pocit důvěry a naděje.

 • Pacientům, kteří ztrácejí  smysl života vlivem nemoci a utrpení.
 • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.
 • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
 • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.
 • Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
 • Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
 • Personálu, který cítí potřebu konzultovat některá závažná rozhodnutí.
 • Personálu, který potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.
 • Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti.

  Co nemocniční kaplani nabízejí?
 • Lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností
 • Rozhovor  
 • Naslouchání
 • Povzbuzení
 • Mlčenlivou přítomnost u lůžka
 • Modlitbu a četbu Bible
 • Udílení svátostí
 • Zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice

Všem bez rozdílu jsou naši kaplani ochotni věnovat čas 24 hodin denně a sdílet jejich radosti, ale i starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost. Každý pacient, jeho příbuzný či známý má právo si spirituální podporu vyžádat, přijmout, ale i odmítnout.

V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana můžete kontaktovat personál oddělení nebo přímo nemocniční kaplany na telefonním čísle: +420 605 226 272 (nepřetržitě)

V naší nemocnici slouží tito kaplani:

P. Mgr. Tomáš Mareš, SDB (Římskokatolická církev)

Bc.  Vjatcheslav Eliseev (Bratrská jednota baptistů)

B. Th. Zbyšek Jonczy (Církev adventistů sedmého dne)

 


Prosím, čekejte