Dotazníky spokojenosti - Nemocnice Teplice, o.z.

V rámci sledování kvality poskytované zdravotní péče si Vám dovolujeme předložit k vyplnění dotazníky spokojenosti se službami v naší nemocnici. Výsledky dotazníkové akce budou sloužit jako informace o kvalitě poskytované péče a budou využity pro její zlepšení.

Vyplněný dotazník můžete zaslat na adresu: 

Krajská zdravotní, a.s.– Nemocnice Teplice, o.z.
Úsek systému řízení
Duchcovská 53
415 29 Teplice

nebo na e-mail:  simona.jezkova@kzcr.eu

Předem Vám děkujeme za vyjádřený názor či připomínky.

 
 

Prosím, čekejte