Gynekologicko-porodnické oddělení

Umístění: Areál/pavilon: F, Podlaží: 3.

Oddělení je rozděleno na část gynekologickou a porodnickou a celkově se skládá ze tří standardních stanic, gynekologického JIPu, porodního sálu, operačních sálů a ambulantních pracovišť.

Část gynekologická se skládá z konzervativního oddělení, které disponuje 26 lůžky a pooperačního oddělení, které disponuje 14 lůžky. V rámci pooperačního oddělení je umístěna gynekologická jednotka intenzivní péče s pěti lůžky. Část porodnická se skládá z porodního sálu a oddělení šestinedělí, které disponuje 18 lůžky. Oddělení provozuje urogynekologickou ambulanci, ambulanci rizikového těhotenství, prenatální poradnu, onkogynekologickou ambulanci, indikační ambulanci, ultrazvukové pracoviště. Mimo vlastní oddělení je na poliklinice umístěna všeobecná gynekologická ambulance.

Gynekologicko-porodnické oddělení je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví.

Lůžková část po dobu rekonstrukce porodnice

Gynekologie operační:
Pooperační pokoj – budova F, vchod 4, 1. patro / odd. chirurgie /
Tel. +420 417 519 351

Pooperační gynekologie / lůžka / – budova F, vchod 3, 1. patro / odd. urologie/  
Tel: +420 417 519 365

Gynekologie konzervativní – budova F, vchod 3, 3. patro
Tel: +420 417 519 352

Pacientky k příjmům k plánovaným operacím a malým výkonům na příjmové ambulanci – budova F, vchod 3, 3. patro

Pondělí – pátek  6:30 – 8:00   dle objednání
Tel. +420 417 519 350

Porodní sál

budova F, vchod č. 4, 2.patro po schodech, 3. patro výtahem
Příjem k porodu, těhotné po 22. týdnu s akutními problémy
Tel: +420 417 519 343

Porodnice - šestinedělí – budova F, vchod č.3, 3.patro, 3. patro / odd. konzer. gynekologie/ 
Tel: +420 417 519 336 

NOVINKA - sepsání porodopisu on-line

Nově můžete porodopis sepsat on-line. Formulář najdete zde.


Kancelář oddělení - informace

Tel.:
+420 417 519 342

Objednání k výkonům – gynekologie

Tel.:
+420 417 519 350

Objednání k výkonům – porodnice (CTG, prenatální poradna, sepsání porodopisu)

Tel.:
+420 417 519 336
Tel.:
+420 417 519 337

Popis a výkony oddělení

V rámci gynekologie provádíme kompletní spektrum gynekologických výkonů a operací (vyjma některých onkogynekologických operací, kde spolupracujeme s onkogynekologickými centry). Jednoznačně preferujeme miniinvazivní (nejšetrnější) přístup laparoskopický či vaginální, v případě nutnosti přístup abdominální. Řešíme jak běžnou gynekologickou problematikou, tak i specializovanou problematikou urogynekologie, která se zabývá močovou nedostatečností a poruchami pánevního dna (sestup dělohy, sestupy poševních stěn). V portfoliu máme kompletní spektrum operací, včetně moderních s použitím pásky pod močovou trubici a implantátů. Díky velkým zkušenostem s endoskopií je na našem pracovišti vysoká úroveň endoskopických technik, od hysteroskopií po laparoskopie, včetně pokročilé laparoskopické operativy, jako např. totální laparoskopická hysterektomie, myomektomie či laparoskopická sakrokolpopexe.

Naše pracoviště nabízí farmakologické ukončení těhotenství dle zákona na žádost pacientky, které je alternativou chirurgickému ukončení těhotenství.

Naše gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje péči jak o fyziologická, tak i o riziková a patologická těhotenství. Naše porodnice má novorozenecký JIP. Díky tomu vedeme porody od 32. týdne. Porody před tímto týdnem referujeme do perinatologického centra. Naše porodní sály jsou vybaveny jak přístrojově, tak i personálně k zajištění plnohodnotné bezpečné porodnické péče. Oddělení se může pochlubit získáním certifikátu „za šetrnou medikaci při porodu“. Vždy se snažíme o vstřícný přístup a zajištění „domácího prostředí“. Velmi podporujeme kontakt matky a novorozence (kontakt skin to skin, bonding), samozřejmostí je společné ubytování matky a dítěte, tzv. roaming-in. Bližší informace o naší porodnici viz odkaz „Porodnice“ v levém sloupci.

Návštěvní hodiny, podávání informací

Doporučená návštěvní doba:  denně od 13:00-19:00 hod.  nebo kdykoliv po domluvě s personálem oddělení.

Podávání informací o zdravotním stavu pacientů: v návštěvních hodinách, popřípadě po domluvě s ošetřujícím lékařem. Svůj požadavek sdělte službu mající sestře, která zajistí váš pohovor s lékařem. Informace o stavu pacientů nejsou podávány telefonicky.

Nadstandardní služby

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje 6 nadstandardními pokoji s vlastním sociálním příslušenstvím, 4 na gynekologii a 2 na porodnici.

Ceny za den pobytu jsou dle ceníku Nemocnice Teplice na gynekologii 700,00 Kč a 550,00 Kč, na porodnici 800 Kč. Pokoje jsou příjemně vybavené a poskytují větší soukromí a komfort při hospitalizaci.

Z důvodu velkého zájmu je vhodné si předběžně rezervovat nadstandardní pokoj před plánovanou hospitalizací či  při registraci k porodu.

Ve spolupráci s nutričními terapeutkami zajišťujeme výběr stravy - vegetariánskou, bezlepkovou či makrobiotickou dietu.

Porodnice rovněž nabízí možnost předporodních kurzů a zkušené porodní asistentky se podílejí také na kurzech cvičení před a po porodu v centru Relax a v Domě plném pohybu.

Oddělení umožňuje návštěvy na pooperačním pokoji.

Dále pak spolupracuje dle případného přání pacientek či rodiček s duchovními, poskytuje a umožňuje pastorační služby a zajišťuje podporu a vytváří zázemí při perinatální ztrátě.

Na našem oddělení taktéž provádíme odběry pupečníkové krve. Pacientka musí toto nahlásit při příchodu k porodu. Z naší strany je tato služba bezplatná, úhrada za odběr a uskladnění náleží externímu komerčnímu subjektu. 


Prosím, čekejte