Urogynekologická ambulance

Je nutné objednání. Vhodné je doporučení od obvodního gynekologa.

Umístění: Areál/pavilon: F (vchod 3), podlaží 3.

Ambulance se specializuje na diagnostiku a léčbu močové inkontinence, poklesu pánevních orgánů a souvisejících gynekologických obtíží.

Lékař

Prim. MUDr. Lukáš Pondělíček

Kontakt

Tel.:
+420 417 519 337
Tel.:
+420 417 519 350

Ordinační hodiny

Úterý   9:00 – 12:00

            13:00-  14:00    kontroly: lékař Anatolii Kovel

Prosím, čekejte