Oddělení klinické farmacie

Oddělení klinické farmacie Krajské zdravotní, a.s. zajišťuje poskytování klinickofarmaceutické péče, jejímž primárním cílem je komplexní posuzování a hodnocení účelného a bezpečného  používání léčivých přípravků na lůžkových odděleních KZ, a.s.  Kliničtí farmaceuti jsou součástí terapeutického týmu a svou činností přispívají ke zvyšování bezpečnosti terapie.

Cílem činnosti je nastavit farmakoterapii pacientů  tak, aby byly zohledněny jejich individuální charakteristiky (např. stav renálních a hepatálních funkcí, případně možné ovlivnění chronicky užívaných léčiv a aktuálně podávané medikace).  

V současné době je systematická klinickofarmaceutická péče zajištěna na vybraných lůžkách Krajské zdravotní, a.s., pro ostatní oddělení je dostupná konziliární služba klinického farmaceuta.

Kromě spolupráce s klinickými pracovišti při řešení individuálních léčebných režimů se Oddělení klinické farmacie dále podílí na vypracování a optimalizaci vnitřních doporučených postupů v oblasti farmakoterapie a racionálního používání léčiv.

Oddělení klinické farmacie je rovněž zapojeno do edukace personálu (středoškolského i vysokoškolského) v oblasti farmakoterapie.

Informace k ambulanci klinické farmacie najdete ZDE.


Vedoucí oddělení

PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D.

Pověřena zastupováním vedoucí oddělení

PharmDr. Kateřina Langmaierová

Pracoviště Teplice

PharmDr. Kateřina Langmaierová

Tel.:
+420 704 873 941
Prosím, čekejte