Ultrazvukové pracoviště

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Areál/pavilon: I, Podlaží: přízemí

Na našem neurologickém odd. je vyšetřována TCD (transkraniální doplerovská sonografie), která se zaměřuje na vyšetření mozkových  tepen ). dále jsou vyšetřovány krční tepny přivádějící krev k mozku a to krkavice (karotidy) a vertebrální tepny.  UZ pracoviště  úzce spolupracuje s Poradnou pro cévní onemocnění mozku a s Cévní poradnou chirurgického odd. Nemocnice Teplice.


Lékař

MUDr. Olena Čujková

Sestra

Věra Rybová

Tel.:
+420 417 519 620
Tel.:
+420 417 519 286

Ordinační hodiny

Úterý                               8:00-14:30         MUDr. Olena Čujková 
Středa                             8:00-14:30         MUDr. Olena Čujková 
Pátek                               8:00-14:30         MUDr. Olena Čujková

Polední přestávka      12:00-12:30
Prosím, čekejte