Denní rehabilitační stacionář

Umístění:

Charakteristika stacionáře:
Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče o skupinu defektních dětí, byl zřízen v roce 1983 Denní stacionář pro pohybové onemocnění dětí. Budova stacionáře je umístěna v lázeňské, poklidné části města se zahradou. V roce 1983 jsme byli jedni z prvních, kteří se pustili do dlouhé cesty s úsilím pomáhat takto postiženým nejen dětem, ale i jejich rodinám. Stacionář je určen pro skupinu 20 dětí ve stáří 1-6let. Poskytuje se zde komplexní péče, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti nejrůznější etiologie.
Jsou zde vytvořeny 2 jednotky. Děti jsou rozděleny podle věku a druhu postižení.
Při příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem ke stavu handicapu.

Technické a materiální vybavení:
Prostory a věcné vybavení je stejné jako v mateřské škole, navíc jsou zajištěny prostory pro individuální a skupinovou léčebnou rehabilitaci a pro vodoléčbu. 

Denní režim stacionáře: 
Péče se provádí podle předem vypracovaného denního programu, v němž jsou respektovány individuální potřeby dětí vyplývající z dlouhodobého i krátkodobého plánu  komplexní péče. V denním programu je nutno pamatovat mimo léčebné rehabilitace na rozvoj psychických funkcí, na přiměřený odpočinek, spánek a pobyt dětí na  čerstvém vzduchu. Děti přivážejí a odvážejí rodiče nebo jimi zmocněná osoba.
Dětem se podává snídaně, ovocná svačina dopolední, oběd a svačina odpolední.
Strava se připravuje podle předem stanoveného jídelníčku tak, aby byla přiměřená věku a hodnotná jak po stránce kalorické i biologické. Podle potřeby mohouděti dostávat stravu obohacenou o bílkoviny nebo dietu. Zařízení má vlastní hospodářskou část kuchyně. Dodržujeme hygienické požadavky na provoz zdravotnického zařízení.

Při přijímání dětí platí metodický návod o opatřeních proti vzniku a šíření přenosných nemocí. Děti se přijímají výhradně z důvodů zdravotních na doporučení lékařů specialistů (neurolog, ortoped, chirurg apod.) Je-li u nich pravidelná rehabilitační péče nezbytná  s ohledem na zlepšení jejich zdravotního stavu.
Při přijetí předloží rodiče potvrzení obvodního dětského lékaře o proočkovanosti dítěte, zprávu o jeho zdravotním stavu a písemné prohlášení o bezinfekčnosti.

Doba pobytu dítěte ve stacionáři se řídí zdravotním stavem dítěte a výsledky poskytované péče. Velký důraz klademe na individuální přístup k dítěti. Úzce spolupracujeme s dětským neurologem, ortopedem, ergoterapeutem, logopedem a psychologem.
Nemocnost dětí ve srovnání s MŠ podprůměrná, úrazy dětí v roce 2009 nebyly žádné.
Ke zkvalitnění práce postupně zavádíme novou dokumentaci.

Zúčastňujeme se s dětmi kulturních akcí / divadlo, oslava MDD, Mikulášská nadílka a pod./

S narozením dítěte jsou spojeny pocity jako hrdost, láska a naděje. Toto vše se zhroutí pokud se narodí dítě postižené. Tato zpráva zasáhne rodiče a výrazně působína  jejich psychiku. Život rodiny po přijetí faktu, že mají postižené dítě, se zásadně mění. Rodiče se ocitají pod velkým tlakem, je to pro celou rodinu velké trauma.
Výchova postiženého dítěte je proces náročný, dlouhodobý, vyžaduje nesmírného úsilí. Věnované úsilí se vrátí zpět, i když ne všechno se povede snadno a rychle,  proto je potřeba velké trpělivosti.

Cílenou a dlouhodobou komplexní péčí ve stacionáři lze dosáhnout pozitivních změn ve vývoji dítěte. Taková zařízení jako je stacionář by měla být samozřejmou součástí systému péče o postižené dítě, protože pomáhá postiženým dětem k lepšímu rozvoji, budoucímu plnohodnotnějšímu životu a v neposlední řadě i uplatnění a začlenění do společnosti. 

Vedoucí oddělení

Drahuše Feďjuková

Vrchní sestra

Adresa:
Kmochova cesta 1, Teplice 415 01
Tel.:
+420 417 538 882
Email:

Provozní doba

Pondělí
6:00-16:30
Úterý
6:00-16:30
Středa
6:00-16:30
Čtvrtek
6:00-16:30
Pátek
6:00-16:30

Prosím, čekejte