Urgentní příjem

Umístění: Areál nemocnice pavilon F – nová přístavba k bývalým chirurgickým ambulancím

Urgentní příjem zahájil provoz 1.11.2018.

Je zde poskytována péče pacientům transportovaným Zdravotnickou záchrannou službou, ale i příchozím pacientům s akutním úrazovým nebo neúrazovým onemocněním nebo s  náhlým zhoršením chronického stavu.

Urgentní příjem zajišťuje 24 hodinovou péči v oboru interním, chirurgickém, neurologickém. V době pohotovostní služby dochází na urgentní příjem specialisté z oborů ortopedie, oční a urologie. Oddělení má charakter akutního ambulantního pracoviště.

V rámci denního provozu poskytují péči také tři odborné chirurgické ambulance.

Příchozí pacient je zaregistrován zdravotnickým personálem a po zhodnocení jeho zdravotních obtíží a určení urgentnosti ošetření je směřován na jednotlivá pracoviště urgentního příjmu. Pořadí ošetření pacientů se řídí závažností zdravotního stavu, nikoliv dobou příchodu pacientů.

Pacient transportovaný na urgentní příjem složkami Zdravotnické záchranné služby prochází při přijetí na urgentní příjem stejným procesem zhodnocení zdravotních obtíží, jako příchozí pacient a je ošetřen v souvislosti se závažností jeho zdravotního stavu.

Oddělení urgentního příjmu nabízí možnost zahájení intenzivního diagnosticko – terapeutického procesu u pacientů na pokoji s tzv. expektačními lůžky, která jsou kompletně vybavena infuzní a monitorovací technikou. Tato část urgentního příjmu slouží ke krátkodobé observaci či terapii pacienta a k následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby a směřování do ambulantní nebo hospitalizační péče.

Je zajištěna rychlá dostupnost diagnostických vyšetření (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody EKG, UZ, RTG) a zároveň je urgentní příjem plně vybaven přístroji ke zvládnutí stavů přímo ohrožujících život pacienta.

Pokud Vám odvezla Zdravotnická záchranná služba blízkého na urgentní příjem, rádi Vám poskytneme informace. Vyčkejte prosím alespoň hodinu po základním vyšetření. Děkujeme předem za Vaši trpělivost, volat můžete na recepci urgentního příjmu   +420 417 519 447  nebo +420 417 519 446.


Kontaktní telefon recepce Urgentního příjmu

Tel.:
+420 417 519 447
Tel.:
+420 417 519 446

Součástí urgentního příjmu je také Lékařská pohotovostní služba (LPS)

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. LPS je umístěna v prostorách Urgentního příjmu.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které se provádějí v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Kontatní telefon LPS

Tel.:
+420 417 519 721
Tel.:
+420 417 519 447

Ordinační hodiny - Oddělení urgentního příjmu disponuje:

Centrum třídění pacientů -  příjmová recepce k registraci příchozích pacientů

Urgentní specializovaná část

  • interní ambulance                                        24 hodin
  • neurologická ambulance                             24 hodin
  • chirurgická ambulance                                24 hodin                   
  • urologická ambulance                                 po-pá 15:00-07:00 + so, ne, svátky
  • ortopedická ambulance                               po-pá 15:00-07:00 + so, ne, svátky                                          
  • oční ambulance                                            po-pá 15:00-07:00 + so, ne, svátky
  • LPS pro dospělé                                            po-pá 18:00-21:00 + so, ne, svátky 10:00-19:00

Expektační lůžka

Odborná část
  • chirurgická odborná ambulance                   po-pá 08:00-14:30  


    Prosím, čekejte