Nemocniční lékárna V Podhájí

Nově otevřená nemocniční lékárna V Podhájí v areálu Centra komplexní onkologické péče.

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka 20. 06. - 14. 08. 2022

Aktuální nabídka

Ke stažení

Adresa:
V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem
Tel.:
+420 477 112 135

Otevírací doba:

Po - Pá - 7:30 - 15:30 h

Lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Umístění: Budova: L

Doba platnosti lékařských předpisů

  - neurčí-li předepisující lékař jinak, platí recept 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavením

- recept na antibiotické přípravky pro celkové podání platí 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavením

- recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, nebo      je-li na receptu uvedeno „Akutní péče“ nebo „Neodkladná péče“ platí nejdéle do konce prvního kalendářního     dne následujícího po dni jeho vystavení.

- recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení

- poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.

Vedoucí lékárník

Mgr. Olga Mučicová

Provozní doba lékárny a prodejny zdravotnických potřeb

Nemocniční lékárna KZ

Pondělí - Pátek
7:30 - 19:00


Prodejna zdravotnických potřeb

Pondělí - Pátek
7:30 - 16:00

Výdej na recepty, volný prodej

Tel.:
+420 477 112 147
Adresa:

Prodejna zdravotnických potřeb

Tel.:
+420 477 112 151
Tel.:
+420 477 112 173

Prosím, čekejte