Anesteziologie, perioperační a intenzivní medicína

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Podlaží: 1- přízemí

Odkazy na sociální sítě


Přednosta kliniky

doc. MUDr. Marek Nalos, Ph.D., FCICM, EDIC

Primář kliniky

MUDr. Ing. Jan Beneš

Tel.:
+420 477 114 060
Email:

Vrchní sestra JIP

Ervín Wittenberg, DiS.

Vrchní sestra anestezie

Ivana Poláková

Sekretariát kliniky

Bc. Tereza Soběslavová

Tel.:
+420 477 112 202
Email:

Vyšetření dítěte magnetickou rezonancí

Prosím, čekejte