Ambulantní část

Ambulantní kardiologie

RECEPCE 

Umístění
: Budova B, 3. patro
tel.: +420 477 117 883
pracovní doba: 7:00 - 15:00 

Vyšetření probíhají vždy po předchozím objednání na základě vystavené žádanky.


TELEFONICKY JE ZDE MOŽNÉ OBJEDNAT PRO PACIENTA:

  • 24-hodinový ambulantní záznam EKG (EKG holter)
  • Ambulantní 24-hodinové měření tlaku krve (TK holter)
  • EKG zátěžový test (bicyklová ergometrie)
  • Test na nakloněné rovině – Head up tilt table test (HUTT) k dovyšetření ztrát vědomí test
  • Echokardiografické vyšetření (transtorakální, jícnové, dobutaminové zátěžové testy a kontrastní echokardiografie)


25.10.2021

Centrum pro léčbu inhibitory PCSK9 - Lipidová ambulance

Lipidová ambulance se zabývá biologickou léčbou dyslipidémie u vysoce rizikových pacientů kde nasazení běžně dostupných léků první volby nepostačuje k dosažení cílových doporučených hodnot LDL cholesterolu. 

Konzultace stran léčby dyslipidémií, objednávání na krevní odběr a vyšetření je možné emailem kardiolipidy@kzcr.eu


Prosím, čekejte