Kontakty

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Sekretariát kliniky

Adresa:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologická klinika UJEP, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.:
+420 477 112 723
FAX:
+420 477 112 727
Email:
Email:

Přednosta kliniky

prof. MUDr. Pavel Červinka , Ph.D., FESC., FSCAI

Tel.:
+420 477 117 886
Email:

Vrchní sestra kliniky

Květoslava Hlavatá

Tel.:
+420 477 112 644
Email:

Zástupce přednosty kliniky pro vědu, výzkum a vzdělávání

MUDr. Nedal Omran

Tel.:
+420 477 112 710
Email:

Objednání pacienta k jednotlivým vyšetřením

Objednání pacienta k vyšetření provádí vždy lékař. 
Pacient se k vyšetření dostaví s nevyhnutnými výsledky vyšetření a poslední zprávou od odesílajícího lékaře.

Ambulantní vyšetření pacientaKardiorecepce: +420 477 117 883, v pracovní dny 7:00 - 15:00

Objednaní do centra pro léčbu inhibitory PCSK9 - lipidové ambulance: kardiolipidy@kzcr.eu

Objednání koronarografieOdd. invazívní kardiologie: +420 477 112 722
Pacient sebou přinese aktuální výsledky krevního obrazu, koagulace, biochemie (ne starší než 14 dní), RTG S+P a doporučující zprávu k vyšetření. 
Pacient se dostaví nalačno (ranní léky užije) přes centrální příjem pacientů, Budova A, do 7:00, na kardiologické standardní oddělení.

Objednání elektrické kardioverzeKoronární jednotka: +420 477 112 735
Nevyhnutná je zdokumentovaná účinná antikoagulace nejméně 3 týdny před elektrickou kardioverzí. 
Pacient se dostaví nalačno (ranní léky užije) přes centrální příjem pacientů, Budova A, do 9:00 na koronární jednotku.

Prosím, čekejte