Centrální sterilizace I a II

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A / G 2, Patro: suterén

Personál:
lékaři: 2 (primář, zástupce primáře), SZP 16 (z toho 1 vrchní  a 1 staniční sestra), PZP

Charakteristika:
Centrální sterilizace I  byla uvedena do provozu v roce 2004. Je umístěna v suterénu budovy A pod centrálními operačními sály, s nimiž je spojena dvěma výtahy. Poskytuje jak tzv. klasické druhy sterilizace (formaldehydová, parní), tak i nejmodernější sterilizaci plazmovou (jako první v ČR) a je tak schopna uspokojit všechny požadavky našich interních zákazníků - operační sály, ambulance a oddělení Masarykovy nemocnice, i externích klientů. Veškeré sterilizační procesy jsou bedlivě monitorovány a vyhovují tak současným náročným hygienickým normám a požadavkům.

Centrální sterilizace II  se nachází v suterénu budovy G II, pod komplexem operačních sálů dětské chirurgie, gynekologie a ortopedie, s nimiž je funkčně propojena výtahy. Zajišťuje sterilizaci operačních nástrojů a veškerého materiálu pro výše uvedené sály. Disponuje také všemi druhy sterilizace, včetně plazmové. Samozřejmě splňuje také všechny náročné hygienické normy.

Prosím, čekejte