Dotazník – Hodnocení hospicové péče

Tento dotazník se zaměřuje na péči a služby mobilního hospice Krajské zdravotní, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kterou jste vy a váš blízký (pacient) využili.

Odpovědi na následující otázky nám pomohou zlepšit a zkvalitnit péči o pacienty mobilního hospice a jejich rodiny. Vaše zkušenosti jsou pro nás velmi důležité a ceníme si zpětné vazby.

Dotazník je anonymní, a proto oceníme všechny vaše odpovědi a komentáře, bez ohledu na to, zda jsou pozitivní nebo kritické. Pokud byste na některou otázku raději nechtěli odpovídat, pokračujte prosím otázkou následující.

Velice vám tímto děkujeme za vynaložený čas a ochotu s námi spolupracovat.


Informace o vás


Informace o zesnulém


6. Které z potíží měl váš blízký? (Označte prosím u potíží, které trápili vašeho blízkého, jejich závažnost a zda pomohly nasazené léky.)


7. Byli jste si jako pečující k uvedených situacích jistí a měli jste dostatek informací, které byste potřebovali? (Vyberte vždy vhodnou odpověď).


Děkujeme, že jste věnovali čas vyplnění dotazníku.

Prosím, čekejte