Přestěhování oddělení

Ode dne 9. 9.2021 (po celou dobu rekonstrukce budovy P) je Psychiatrické oddělení přestěhováno do budovy T, 3. patro. 

Psychiatrické oddělení

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: T, patro 3

Psychiatrické oddělení zajišťuje nepřetržitou péči pro dospělé pacienty celého diagnostického spektra duševních chorob. Péče je poskytována ambulantně nebo za hospitalizace. Péče úzce navazuje na spolupráci s ostatními odděleními nemocnice i složkami integrovaného záchranného systému. Psychiatrické oddělení je akreditovaným pracovištěm pro oblast vzdělávání s nadregionální působností.

Psychiatrické oddělení je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování substitučního programu pro klienty závislé na návykových látkách.

Substituční program nabízí vysokoprahový metadonový  program, tj. takový, který má na klienty vyšší nároky v oblasti dodržování abstinence od veškerých ilegálních drog a alkoholu a klade důraz na dodržování pravidel programu. Cílem je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách, rodinná a sociální stabilizace. Cílovou skupinou jsou osoby starších 18 let s problémem závislosti na nelegálních opioidech, kteří mají zájem přestat s užíváním ilegálních drog.

Primář

MUDr. Zdenka Staňková

Sekretariát

Jana Němečková

FAX:
+420 475 683 137
Tel.:
+420 477 114 367
Email:

Vrchní sestra

Jarmila Bezděčná

Tel.:
+420 477 114 359
Email:

Kontakt Oddělení A

Tel.:
+420 477 114 374

Kontakt Oddělení B

Tel.:
+420 477 114 371

Kontakt Detoxifikační jednotka

Tel.:
+420 477 114 376

Kontakt Metadonová jednotka

Tel.:
+420 477 114 379

Lůžka

Počet lůžek: 58


Prosím, čekejte