Adiktologická ambulance

Je nutné objednání  předem. Není nutné doporučení.

Umístění: 
Budova: P, Podlaží: 1.

Adiktolog

Mgr. Karolína Hönigová

Tel.:
+420 477 114 377
Email:

Ambulance zajišťuje

- diagnostiku závislosti
- poradenství pro rodiny
- návaznost a plynulost léčby - léčebny a komunity
- doléčování po ukončení léčby
- edukaci zaměřenou na snížení rizik spojených s užíváním drog
- substituční program
Prosím, čekejte