Transfuzní oddělení

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: C, Podlaží: 2.

Činnosti transfuzního oddělení

 
Transfuzní oddělení KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní přípravky.
Transfuzní oddělení MNUL provádí předoperační autologní odběry a výrobu autologních transfuzních přípravků. Dále provádí odběry plazmy, tzv. plazmaferézy a krevních destiček, tzv. trombocytaferézy.
 
 
Transfuzní oddělení MNUL skladuje a vydává transfuzní přípravky pro velkou spádovou oblast (zásobování 7 nemocnic), dodává plazmu k průmyslovému zpracování na krevní deriváty (hlavně pro výrobu albuminu, imunoglobulinů, koncentrátů faktoru VIII a antitrombinu III), provádí imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních přípravků a testy slučitelnosti krve příjemců s transfuzními přípravky.

Klinické laboratoře Transfuzního oddělení                                                                   

Výroba transfuzních přípravků

Více

Koronavirus – oznámení dárcům krve (13.3.)

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

dle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR se vyhlášený nouzový stav nedotýká možnosti darovat krev a její složky za následujících podmínek

1) Dobrý aktuální zdravotní stav - v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI! 


2) Krev nebo její složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 4 týdnech neopustila ČR, kromě zemí s výskytem malárie, kde platí 6měsíční odklad. 


3) Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.

 
4) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.
 
Prosíme o nahlášení jakéhokoliv respiračního onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dnů po odběru, na telefonních číslech: 

+420 477 113 468 nebo +420 477 113 437 (v pracovní době)

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Jiří Masopust  primář Transfuzní oddělení  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Koronavirus – oznámení dárcům krve (12.3.)

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

na základě epidemické situace týkající se nákazy COVID-19 si vám dovolujeme oznámit následující opatření:

1) S platností od 12. 3. 2020 nemohou osoby, které navštívili Itálii, darovat krev ani krevní složky po dobu 28 dní po návratu. 

2) S platností od 12. 3. 2020 při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), nelze darovat následujících 14 dnů po tomto kontaktu.

Děkujeme za pochopení.

Protože nelze vyloučit zařazení dalších zemí či opatření, prosíme, sledujte nadále stránky našeho transfuzního oddělení, kde budou informace doplňovány podle aktuální situace.

V případě počínajících příznaků virózy, nachlazení, suchého kašle apod. odběr raději odložte.

vytvořil: prim. MUDr. Jiří Masopust

Primář

MUDr. Jiří Masopust

Tel.:
+420 477 113 430
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Klára Váchová

Tel.:
+420 477 113 431
Email:

Vedoucí laborant

Martina Chládková

Tel.:
+420 477 113 435
Email:

Mgr. Nikola Schwanová

Tel.:
+420 477 113 434
Email:

Manažer kvality

Mgr. Tereza Böhmová

Tel.:
+420 477 113 466
Email:

Lékař

MUDr. Marcela Zimová

Tel.:
+420 477 113 431
Email:

DNA laboratoř

RNDr. Petr Štolba

Tel.:
+420 477 113 432
Email:

HLA laboratoř - Český národní registr dárců dřeně

Martina Chládková, Petra Pitnerová

Tel.:
+420 477 113 453
Email:

Sekretariát

Markéta Zemínová

Tel.:
+420 477 113 436
FAX:
+420 477 113 440
Email:

Evidence dárců krve

Tel.:
+420 477 113 468
FAX:
+420 477 113 437
Email:

Prosím, čekejte