Klinické laboratoře Transfuzního oddělení

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: budova C, Podlaží: 2

Imunohematologická laboratoř
Provádí:
· stanovení krevní skupiny a protilátek proti červeným krvinkám
· speciální vyšetření při podezření na hemolytické onemocnění novorozence, při podezření na některé typy hemolytických anémií
· vyšetření chladových protilátek
· referenční vyšetření protilátek proti červeným krvinkám pro spádovou oblast, včetně komplikovaných případů
 
  
HLA laboratoř
Vyšetřuje protilátky proti hlavním tkáňovým znakům (anti-HLA) a protilátky proti granulocytům. Spolupracuje s Českým národním registrem dárců krve při náboru a dispenzarizaci dárců kostní dřeně či krvetvorných buněk.  
 
DNA laboratoř
Provádí:
· molekulárně-genetické vyšetření
· celiakální sprue
· hereditární trombofilie
· hereditární hemochromatózy
· detekce mutace Janus tyrozin kinázy 2
· detekce HLA-B27
· detekce Parvoviru B19
· genotypování krevních skupin
· stanovení RHD genu z fetální DNA volně kolující v krvi matky
· genotypování ApoB / ApoE
 
Klinické laboratoře Transfuzního oddělení na výsledkových listech neuvádí odkaz na akreditaci, proto se na ně nevztahují dohody o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody (týká se použití výsledkových zpráv v zahraničí).
 
Další laboratorní metody
· vyšetřování protilátek proti granulocytům ve spolupráci s hematologickým oddělením.
 
Léčebné metody
· léčebné cytaferézy
· příprava vhodné krve pro výměnnou transfuzi novorozenců
 

Vzdělávací činnost

odborná příprava pracovníků ve zdravotnictví

Placené služby

Na požádání provádíme vyšetření krevní skupiny (AB0, RhD) a/nebo protilátek proti červeným krvinkám po předchozí úhradě. 

 

Ceník

 

Výkon

Cena (v Kč)

Odběr krevního vzorku

44

Vyšetření krevní skupiny AB0 RhD

200

Ověření krevní skupiny AB0 RhD

160

Vyšetření protilátek proti červeným krvinkám

260

Určení typu protilátky proti červeným krvinkám

610

Hereditární trombofilie (mutace FV-L, FII)

1500

Detekce genu HLA-B27 (M.Bechtěrev)

1500

 

Požadavek přijímá pracovnice expedice transfuzního oddělení – budova C, 2. nadzemní podlaží (vchod od lékárny).

Krevní vzorek je možné odebrat v odběrové ambulanci KZ.

Poplatek je možné uhradit v pokladně ředitelství nebo v zákaznickém centru KZ, a.s - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Výsledek lze obdržet již týž den!

Prosím, čekejte