Jednodenní chirurgie – informace pro pacienty

- Je nutné se hlásit ráno, v den výkonu do 6:30 hod na lůžkovém oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, budova D1, 3. patro.

- Od půlnoci nesmíte pít, jíst ani kouřit.

- S sebou přineste interní předoperační vyšetření od praktického lékaře, které není starší než 1 měsíc, předanesteziologické vyšetření z ARO ambulance, podepsané a vyplněné souhlasy s hospitalizací a výkonem.

- U děti a handicapovaných pacientů je nutný po celou dobu hospitalizace doprovod zákonného zástupce.

- Po propuštění je nutné mít zajištěný odvoz osobním vozem.
Prosím, čekejte