Poplatky

Autor 0 Kč

Lékař ambulance (mimo KZ, a.s.) 550 Kč

Lékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 550 Kč

Nelékař ambulance (mimo KZ, a.s.) 450 Kč

Nelékař jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 450 Kč

Pořadatelé akce a účastníci s aktivní účastí 0 Kč

Přednášející 0 Kč

Spoluautor 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 0 Kč


Poplatky do termínu 2. 10. 2015:

Lékaři.................................................................. 450,- Kč
Nelékaři ...............................................................350,- Kč

Poplatky po termínu 2. 10. 2015 a při registraci na místě:

Lékaři.................................................................. 550,- Kč
Nelékaři ...............................................................450,- Kč

Poplatek se vybírá na místě u registrace a v hotovosti
. Pořadatele akce, aktivních účastníků a zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. se registrační poplatek netýká.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016