Odborný program

PROGRAM 9. říjen 2015

10.00 Zahájení

prim. MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení KZ, a.s. - MNUL, o.z.

RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče KZ, a.s. – MNUL, o.z.

 

10.00 – 12.00 1. blok přednášek

Moderuje: Betka J., Chrobok V.

 

Zpráva ze 3rd Congress of European ORL-HNS, Prague 7.-11.6.2015 - 30 min.

Betka J., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

Diskuze

 

Rinogenní zánětlivé komplikace očnice - 30 min.

Chrobok V., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové

Diskuze

 

TGS - Target Guided Surgery, the next generation solution for navigated FESS - 30 min.

Kaschke O., Skt.Gertrauden Krankenhaus, Berlin Diskuze

 

Přestávka, občerstvení - 60 min.

 

13.00 – 15.30 2. blok přednášek

Moderuje: Plzák J., Vokurka J.

 

Možnosti a limity EES u nádorových onemocnění - 30 min.

Vokurka J., Department of ORL/HNS, Norrland University Hospital, Umea, Sweden

Diskuze

 

Limity endoskopické chirurgie nádorů dutiny nosní a rinobaze - 30 min.
Plzák J., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

Diskuze

 

Direct transnasal microsurgical endoscopy assisted approach for pituitary adenoma - 15 min.

Sameš M., Provazníková E., Malucelli A., Neurochirurgická klinika FZS a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

Diskuze

 

Význam CT navigace při řešení úrazů a patologií čelistní dutiny a orbitopatií - 30 min.
Kovář D., Astl J., ORL klinika ÚVN Střešovice, Praha Diskuze

 

15.30 Závěr konference

16.00 Společenské posezení s občerstvením a hudebním doprovodem


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016