Informace


Pořadatel konference:
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: karel.slama@kzcr.eu

Datum a místo konání:
11. září 2020 od 9:00 h (registrace od 8:00 h)
Hotel a Restaurant Větruše

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizací ČLK.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016