Hlavní témata konference Slámův ORL den

  1.  Screening sluchu

  2.  Protonová léčba nádorů hlavy a krku

  3.  Maligní melanom


Akce se koná pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016