Pozvánka předsedkyně ČSTR

Vážené kolegyně a kolegové,

na poli terapie ruky vnímám propojení práce chirurgů a terapeutů jako nezbytně důležité. Snad právě proto mě oslovilo hlavní heslo posledního celosvětového kongresu v Berlíně „stavíme mosty.“

Celosvětovým trendem je aktivní pevná sutura či stabilní zlomenina, která umožňuje časnou aktivní mobilizaci. Ta ovšem patří do rukou specialistů.

Čím déle se pohybuji na poli terapie ruky, tím více si vážím práce všech chirurgů, kteří s rukou pracují. Chirurgie ruky je hluboce specifická a navíc vyžaduje velice šetrný a jemný přístup.  Specialista by měl být schopen řešit ruku komplexně nejen jako ortoped, plastický chirurg či neurochirurg, ale být všemi dohromady.  Totéž se očekává od terapeuta, který propojuje několik odborností jako je ergoterapie, fyzioterapie, protetika a další, a to vše s hlubokou teoretickou znalostí anatomie, biomechaniky i chirurgie. Jelikož naším společným cílem je funkční ruka, vnímám jako nepostradatelnou mezi chirurgy a terapeuty především komunikaci. K dosažení výborných funkčních výsledků bývá často spolupráce mezi chirurgem a terapeutem zásadní. Věřím, že tento kongres nabídne nejen kvalitní program na poli chirurgie i rehabilitace, ale i vzbudí zájem a motivuje především další terapeuty k rozšíření našich řad.

Budu velice ráda, pokud se nám v rámci kongresu podaří i nadále propojovat svět chirurgů a terapeutů ruky, sjednotit pohled na věc, léčebné postupy i přístupy, vzájemně se pochopit a respektovat. Vždyť v centru dění stojí především nás společný pacient.

Tímto bych ráda pozvala i lékaře k návštěvě terapeutického odborného programu, který může být i pro chirurga velice přínosný. Pojďme společně najít spojení, postavit mosty a nabídnout pacientům úzce spolupracující tandem chirurg - terapeut. Přeji nám všem, abychom se díky sdílení našich zkušeností a praxe vzájemně obohatili o znalosti i poznání.

Mgr. Milada Kukačková
předsedkyně společnosti


Program shromáždění členů České společnosti terapie ruky ČLS JEP:

1.      přehled o působení společnosti

2.     hospodaření

3.     plán směřování společnosti v dalších letech


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016