Poplatky


Výše účastnických poplatků v Kč vč. DPH v závislosti na datu úhrady:

Zaměstnanci KZ, a.s. nehradí účastnický poplatek.

platba do 31. 8. 2019

Lékař - člen ČSCHR: 2.500 Kč
Lékař - nečlen ČSCHR: 2.800 Kč
Rezident - 2.000 Kč
Fyzioterapeut - 1.800 Kč
Ergoterapeut - 1.800 Kč
Nelékař (sestra, ostatní) - 1.000 Kč
Student - 1.000 Kč

platba 1. 9. 2019 - 10. 10. 2019

Lékař - člen ČSCHR: 2.800 Kč
Lékař - nečlen ČSCHR: 3.100 Kč
Rezident - 2.300 Kč
Fyzioterapeut - 2.000 Kč
Ergoterapeut - 2.000 Kč
Nelékař (sestra, ostatní) - 1.200 Kč
Student - 1.200 Kč

platba po 10. 10. 2019 je možná pouze na místě při registraci

Lékař - člen ČSCHR: 3.000 Kč
Lékař - nečlen ČSCHR: 3.300 Kč
Rezident - 2.500 Kč
Fyzioterapeut - 2.200 Kč
Ergoterapeut - 2.200 Kč
Nelékař (sestra, ostatní) - 1.400 Kč
Student - 1.400 Kč
Pozn. Na místě při registraci lze platit hotově nebo platební kartou.

Registrační poplatek zahrnuje občerstvení po celou dobu konání kongresu.
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 216686400/0300, VS: 116000158, poznámka pro příjemce: jméno+příjmení účastníka/ů
Účastník kongresu je povinen při registraci předložit doklad o zaplacení. Rezidenti doloží při registraci doklad o rezidentuře, studenti doklad o studiu.

ostatní poplatky

Společenský večer 1. 11. 2019 - 600 Kč

Zaměstnanci KZ, a.s. platí poplatek za oběd ve výši 150 Kč vč. DPH/1 oběd, a to při registraci na místě. Poplatek za oběd lze hradit hotově nebo platební kartou.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016