Informace

Pořadatel konference: 
Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
Odborný garant - prim. MUDr. Ivan Humhej, Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., E-mail: ivan.humhej@kzcr.eu

Datum a místo konání:
17. - 18. května 2018
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK. Nelékaři obdrží potvrzení o absolvování odborné konference.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016