Informace

Pořadatel konference: 
Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu
Mgr. Petra Abrahamová, Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: petra.abrahamova@kzcr.eu
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, předsedkyně Sekce perioperačních sester České asociace sester, e-mail: jedlickova.jaroslava@fnbrno.cz

Datum a místo konání:
24. – 25. září 2020
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

Hlavní témata konference:
Architektura nemocnic a operačních sálů - od historie po nejnovější trendy
Operace, kterými se můžeme pochlubit
Operace, na které bychom raději zapomněli, musíme se ale poučit
Úspěchy a neúspěchy moderní anesteziologie
Pohled perioperační sestry – každá chyba nás naučí něčemu novému
Rovnováha v životě a práci – jednou jsi dole, jednou nahoře
Výhry a prohry v hygieně, desinfekci a sterilizaci
Varia

Kredity:
Konference je zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK. Nelékaři obdrží potvrzení o absolvování odborné konference.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016