Informace


Pořadatel sympozia
Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Termín a místo konání
čtvrtek 24.9.2020 od 8:30 h (registrace od 8:00 h v přísálí konferenčního sálu)
Hotel a Restaurant Větruše Ústí nad Labem

Odborný garant sympozia
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Organizační zajištění
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory

Technický servis sympozia
Multimediální středisko Krajské zdravotní, a.s.

Výstava partnerů
Součástí sympózia bude výstava farmaceutických, přístrojových a jiných společností, působící v oblasti gastroenterologie.

Kredity
Sympozium je zařazeno do kreditního systému ČLK pro lékaře. Pro nelékaře bude vystaveno potvrzení o účasti.

Po ukončení sympozia ENDO - LIVE X. bude následovat setkání s výborem České gastroenterologické společnosti ČLS JEP s gastroenterology z Ústeckého kraje. Začátek setkání je v 16:00 h.

Více informací v záložce "Setkání s výborem ČGS ČLS JEP"

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016